Luister hier alle afleveringen van De Tekentafel!

In De Tekentafel gaat journalist Niels Guns elke maand met verschillende gasten in gesprek over de kracht van ontwerp bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hoe haal je het meeste uit een traject met ontwerpers, wat is een succesvolle samenwerking en wat kan het een organisatie bieden? We zoeken het voor je uit in De Tekentafel, een samenwerking tussen Eindhoven Design District en World Design Embassies.

Type Actueel
Gepubliceerd op 10 Oktober 2021
Actueel
Luister hier alle afleveringen van De Tekentafel!
Onderdeel van
Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 14: Waarom is het opzoeken van frictie zo van belang, en hoe helpt ontwerp hierbij?

Ontwerp kan een belangrijke rol spelen bij het verbinden van mensen, moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken en kloven in de samenleving verkleinen. We spraken Joes Janmaat en Manon Barendse van Studio Sociaal Centraal samen met Martijn Paulen, strategisch directeur van Dutch Design Foundation over waarom het goed is om soms de fricties op te zoeken.

Niels Guns, Jetske van Oosten & Jonas Martens - credits: Blickfänger
Niels Guns, Olof Schuring & Myrthe Krepel - credits: Blickfänger
Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 13: Hoe zorgt ontwerp voor meer bewustwording van gedrag op straat? En wat kan de overheid daarvan leren?

In de vorige aflevering volgden we Niels Guns tijdens de audiotour Straatvonk van Studio SMELT. We bespreken zijn ervaringen en gaan dieper in op het vraagstuk. Hoe kan ontwerp op deze manier bijdragen aan bewustwording, vooroordelen, privileges en interacties in de publieke ruimte? Tevens bespreken we het MakersCollectief, een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat eveneens bezig is met interacties in de publieke ruimte, maar dan vanuit een veiligheidsperspectief.

Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 12: Special: De audiotour Straatvonk van Studio SMELT maakt je bewust van je interacties op straat.

Niels Guns neemt deel aan de audiotour Straatvonk van Studio SMELT, die je bewust maakt van je interacties op straat: loop je om, kijk je iemand aan of kijk je weg? De publieke ruimte is een verzamelplek van allerlei mensen, met verschillende ideeën, karakters en emoties. Hoe kun je jezelf zijn op straat? En hoe veilig voel je je op straat, en wat draagt daar wel of niet aan bij? De tour geeft een kijkje in de wereld van verschillende mensen, ook die net wat anders zijn dan jij.

Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 11: Wat is het belang van ontwerpend denken binnen het overheidsdomein?

Steeds meer overheden zien het belang van samenwerken met de creatieve sector. Sterker nog, het betrekken van de creatieve industrie bij grote maatschappelijke opgaven is onderdeel van het huidige regeerakkoord. Het begin is er, maar er is tegelijkertijd nog een lange weg te gaan. Wat is het belang van ontwerpend denken binnen het overheidsdomein? Journalist Niels Guns spreekt erover met architect, filosoof en auteur Jetske van Oosten en ontwerper Jonas Martens van Verveeld & Verward. Luister hier de nieuwste aflevering van De Tekentafel.

Merle Bergers, Frank Kolkman en Marleen van Bergeijk.
René Poort en Betrijs Voorneman
Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 10: Hoe kan ontwerp bijdragen aan systeemverandering?

Een aantal door de mens vormgegeven systemen functioneert op zo’n manier dat natuurlijke en sociale systemen kapot gaan tot op het punt van ‘no-return’. Denk aan de uitputting van grondstoffen, de tweedeling in de maatschappij en de ratrace in de westerse wereld die leidt tot psychische problemen. Verbeeldingskracht vormt de basis voor fundamentele veranderingen die nodig zijn. Ontwerper Beatrijs Voorneman (Reframing Studio) en strategisch adviseur René Poort (Reclassering Nederland) gaan met Niels Guns het gesprek aan over hoe ontwerp kan bijdragen aan het veranderen van deze systemen.

Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 9: Wat is speculatief ontwerp en hoe draagt het bij aan het voorstelbaar maken van nieuwe wereldbeelden?

Een DIY operatie robot, een kunstmatige baarmoeder of een automaat die je de juiste gepersonaliseerde cocktail geeft voor jouw microbioom. Ontwerpers van over de hele wereld houden zich bezig met speculatief ontwerp; ieder op zijn of haar eigen manier. Van puur poëtisch en filosofisch tot wetenschappelijk en kritisch en alles daar tussenin. We spreken in deze podcast drie ontwerpers die zich bezighouden met het voorstelbaar maken van nieuwe toekomstbeelden en mogelijkheden: Frank Kolkman, Merle Bergers en Marleen van Bergeijk.

Niels Guns, Michel Verhaaf & Chloé Rutzerveld
Mieke van Heesewijk & Marjolein Vermeulen
Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 8: Hoe schaal je op en moet dat altijd wel het doel zijn?

Hoewel de ontwerpsector jaarlijks talloze fantastische projecten, oplossingen en concepten aflevert, moet worden geconcludeerd dat er met veel van deze projecten nog niet genoeg is gebeurd. Chloé Rutzerveld vertelt vanuit haar ervaring als food futurist en curator van de Embassy of Food waar dit volgens haar aan ligt. Marcel Verhaaf werkt vanuit SGK Anthem en Packadore Collective juist voor de grote spelers in de voedselindustrie en vertelt meer over hoe je met duurzame verpakkingen impact kunt maken. Shay Raviv vertelt over haar nieuwe onderzoek waarin ze de praktijk van het implementeren én onderhouden van social design projecten ontrafelt. Waarom krijgen sommige trajecten wel een vervolg en anderen niet? En welke tips heeft zij voor ontwerpers?

Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 7: Hoe draagt ontwerp bij aan een meer weerbare samenleving?

Om die vraag te beantwoorden gaan we het gesprek aan met Mieke van Heesewijk van het SIDN Fonds. Zij vertelt over het project HackShield dat de online weerbaarheid van kinderen vergroot vanuit storytelling en gamification. Dit doen ze met een game voor kinderen waarin ze echte Junior Cyber Agents van hen maken. Helden die niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving beschermen tegen online gevaar. Verder spreken we social designer Marjolein Vermeulen over De Nacht Club; een veilige plek voor onveilige onderwerpen. Met de nacht als inspiratiebron organiseren ze interventies in de openbare ruimte die bewoners en professionals uitnodigen om onder dekking van de nacht eerlijk, opener en gedurfder te zijn.

Podcast 6 - Lucas Zoutendijk en Roel Schoenmakers
Podcast 5 - Philippe Rol en Anna Noyons
Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 6: Hoe kan ontwerp bijdragen aan een betere leefomgeving?

In deze aflevering spreken we met Lucas Zoutendijk (Studio 1:1) over het experiment Blik voor Groen dat onderdeel is van de Embassy of Mobility waarbij de auto’s plaatsmaken voor groen in de straten. Wat zouden we kunnen doen met deze nieuw hervonden ruimte, en hoe beslis je dit samen met de bewoners? Verder spreken we Roel Schoenmakers (Cascoland) over de Amsterdamse Van Deysselbuurt waar buurtondernemers schakels zijn in het verbinden van formele en informele zorg in de buurt.

Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 5: Hoe draagt ontwerp bij aan meer verbinding?

Ontwerp is een belangrijk instrument van verbinding. Verbinden met andere mensen en met de wereld om ons heen klinkt tamelijk eenvoudig maar blijkt in de praktijk soms erg lastig. We spreken in deze aflevering met Anna Noyons van socialdesignbureau (Ink). en met Philippe Rol van NulZes over de rol van technologie, kwalitatief verbinden, systeemverandering en het omarmen van frictie.

Podcast 4 - Tabo Goudswaard en Mies Loogman
Podcast 3 - Esther Jongsma en Dries van Wagenberg
Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 4: Hoe zorgt ontwerp voor bewustwording bij sociaalmaatschappelijke vraagstukken?

In de vierde aflevering van De Tekentafel spreken we met Tabo Goudswaard (Embassy of Safety Curator en ontwerper) en Mies Loogman (Ontwerper). Zij verkennen hoe ontwerp bijdraagt aan bewustwording in sociaalmaatschappelijke vraagstukken, en hoe je dit doorvertaalt in concrete oplossingen.

Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 3: Wat zijn belangrijke eisen voor een succesvolle samenwerking tussen ontwerpers, opdrachtgevers en gebruikers, en wat is goed opdrachtgeverschap?

Samen met Esther Jongsma (ontwerper – VANTOT) en Dries van Wagenberg (What if Lab) proberen we erachter te komen welke aspecten van levensbelang zijn bij een geslaagd project. Wat zijn belangrijke zaken bij zo’n samenwerkingstraject, en hoe ziet goed opdrachtgeverschap eruit?

Podcast 2 - Jop Japenga en Karla Niggebrugge
Podcast 1 - Anne Ligtenberg en Pascal Leboucq
Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 2: Bij ontwerptrajecten is de uitkomst in de beginfase nog totaal onbekend. Waarom is dit zo belangrijk én juist nodig?

We spreken Karla Niggebrugge (Beleidsmedewerker Water – Provincie Noord-Brabant) en Jop Japenga (ontwerper – Afdeling Buitengewone Zaken) over het spanningsveld tussen ontwerpers en opdrachtgevers. Bij opdrachtgevers is er vaak sprake van een verwachte concreetheid aan de voorzijde, terwijl ontwerpers deze vraag niet vooraf kunnen én willen beantwoorden.

Podcast icon-label-soundcloud

Podcast 1: Wat is de kracht van storytelling en verbeelding?

Om dit antwoord te vinden, gaan we in gesprek met Pascal Leboucq (ontwerper en storyteller), Anne Ligtenberg (ontwerper) en José Sanders (Hoogleraar Narratieve Communicatie – Radboud Universiteit Nijmegen).

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube