Resultaten Selectiedag What if Lab Safety

Maandag 16 september was de selectiedag voor het What If Lab ‘What if safety matters’. Die dag zijn 9 geselecteerde vraagstukken gepitcht voor een jury en breed publiek. Uiteindelijk hebben we een definitieve keuze gemaakt welke drie vraagstukken we meenemen naar het pop-up What if Lab tijdens Dutch Design Week 2019 van 19-27 oktober. De vraagstukken spelen niet alleen voor deze gemeente maar ook op landelijke niveau.

Type Actueel
Gepubliceerd op 4 Oktober 2019
Onderdeel van Embassy of Safety
Actueel
Resultaten Selectiedag What if Lab Safety
Onderdeel van Embassy of Safety

In willekeurige volgorde de winnaars:

Gemeente Haarlem: “Aan- en verkoopfraude, dat overkomt mij niet”

Het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit is groot. Het aantal delicten op het gebied van cybercrime in totaliteit bedroeg 19 per 100 inwoners​ (Veiligheidsmonitor 2017). Hacken komt het meest voor, gevolgd door koop- en verkoopfraude, cyberpesten en ten slotte identiteitsfraude​. Om de impact ervan aan te pakken, is vooral goede preventie nodig. Ook de bewustwording van de gevaren van internet moet vergroot worden. Meest gehoorde signaal “Dit overkomt mij niet”. Het overkomt alleen al in Haarlem jaarlijks naar schatting 1500 mensen. De schade: €300.000 per jaar. Een effectieve aanpak is er nauwelijks. Het is onvoldoende technisch voor de cybercrimeteams en te complex voor de lokale politie. Vanuit gemeenten is er vaak onvoldoende capaciteit. Gemeente Haarlem wil haar inwoners wijzen op de aan en verkoop fraude via webwinkels, marktplaats en social media.

De oproep aan de ontwerpers: Hoe kunnen wij oplichting voorkomen? Hoe maken wij onze inwoners weerbaar?

Betrokken ontwerpstudio: Extra Practice

Betrokken partners: Politie/ Landelijk Meldpunt Internet Oplichting, Veiligheidsregio, Hogescholen en regio gemeenten

What if Lab

RIEC Limburg: “Mensenhandel Zuid Limburg uit!”

Mensenhandel en dan specifiek seksuele uitbuiting, speelt zich af in een schimmige wereld. Enerzijds omdat een deel van de sekswerkers in de illegaliteit werkt, anderzijds omdat klanten anoniem willen blijven. De illegaliteit brengt met zich mee dat er netwerken en criminele organisaties bestaan die op grove wijze en met gebruik van geweld vrouwen gedwongen in de prostitutie tewerkstellen. Een slachtoffer van mensenhandel ziet mede daardoor heel weinig perspectief om zich te melden en / of hulp te zoeken.

Het lijkt het erop dat men prostitutie anno 2019 nog steeds moreel verwerpelijk vindt en het daarom “normaal” is om respectloos met jongens en meisjes, mannen en vrouwen in deze branche om te gaan. Uitbuiting wordt (on)bewust gezien als de schuld van het slachtoffer.

Sekswerkers zouden dan gelijkwaardig en respectvol worden behandeld. Sekswerkers die gedwongen in de illegale prostitutie werken, zouden zich makkelijker kunnen onttrekken aan hun situatie. Voor mensenhandelaren wordt het dan een stuk lastiger om hun geld te verdienen door mensen uit te buiten. Klanten moeten zich bewust worden van hun rol in het voortbestaan van mensenhandel en alleen nog meerderjarige sekswerkers, die vrijwillig dit beroep uitoefenen, willen bezoeken in een veilige en beschermde omgeving.

Het RIEC Limburg wil dit vraagstuk van mensenhandel en dan specifiek seksuele uitbuiting aanpakken door samen met ontwerpers aan de slag te gaan om te komen tot effectievere interventies rondom gedrag van klant en slachtoffer.

De oproep aan de ontwerpers: Hoe veranderen we de beeldvorming en het gedrag ten aanzien van sekswerkers grondig, zodat we ‘in the end’ het voor mensenhandelaren een stuk lastiger maken om hun geld te verdienen door mensen uit te buiten?

Betrokken ontwerpstudio: Afdeling Buitengewone Zaken

Betrokken partners: Politie (Afdeling vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel), OM, Kmar, Belastingdienst, RIEC, gemeente Heerlen, gemeente Brunssum en gemeente Maastricht.

Gemeente Maastricht: “Datagedreven detectie van ondermijning”

In Maastricht zit men in de opstartfase van een project  genaamd “Vastgoed in Beeld” (ViB). Criminelen hebben meestal vastgoed nodig om hun criminele ondermijnende activiteiten te ontplooien en hun crimineel geld te benutten. Deze ondermijnende activiteiten hebben een grote negatieve impact op de veiligheidsbeleving van inwoners van de stad. Buurten raken verloederd en kwetsbare personen worden door criminelen misbruikt en meegesleurd in criminele activiteiten. Wij denken dat door slim data te verbinden en te kijken naar vastgoed crimineel misbruik gedetecteerd kan worden.

De oproep aan de ontwerpers:  Hoe kunnen, onafhankelijk van de meldingsbereidheid van professionals en inwoners, informatie en kennis genereren ten behoeve van datagedreven detectie van ondermijning?

Betrokken ontwerpstudio: We are Social Rebels

Betrokken partners: Woningcorporaties

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube