Het Labyrint: de kunst van richting te veranderen

“Het pad naar de toekomst is geen rechte lijn, maar een aanhoudend zoeken, dwalen en van richting veranderen.”

Type Actueel
Gepubliceerd op 15 september 2021
Actueel
Het Labyrint: de kunst van richting te veranderen
Onderdeel van

Op Dutch Design Week 2021 presenteert architect en voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade namens het College van Rijksadviseurs en samen met World Design Embassies een tentoonstelling in de vorm van een labyrint.

De tentoonstelling is een vertaling van zijn essay ‘De Toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen’. Hierin beschrijft hij de grote opgaven waar we als land voor staan en hoe we antwoord kunnen geven op complexe vraagstukken als klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, maar ook woningnood, ongelijkheid, vergrijzing en eenzaamheid.

Het labyrint verbeeldt ‘de kunst van richting te veranderen’. Het gaat om het vinden van nieuwe wegen, om een nieuwe manier van kijken en handelen. Het labyrint is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel gaat over sociaal-maatschappelijke veranderingen en de zoektocht naar solidariteit. Het tweede deel gaat over onze hang naar controle in onzekere tijden – in positieve en in negatieve zin. En het derde deel gaat over ons vermogen om te dromen en mooiere toekomsten te verbeelden, en roept op tot een gezamenlijk handelen vanuit solidariteit.

Floris Alkemade is één van de drie DDW Ambassadeurs van 2021. Het labyrint is onderdeel van World Design Embassies en is van 16-24 oktober te bezoeken op Dutch Design Week in Eindhoven. De expositie staat in het hart van het design festival, namelijk in het Klokgebouw op Strijp-S.

Labyrint
Het Labyrint - Overtreders W
chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube