BPD voorziet 1.000 nieuwe woningen van materialenpaspoort in 2020

BPD (Bouwfonds Property Development) en Madaster gaan in 2020 samen 1.000 nieuwbouwwoningen voorzien van een materialenpaspoort. In nauwe samenwerking met aannemers en materialen- en dienstenleveranciers worden alle materialen van deze te ontwikkelen woningen opgenomen in het kadaster voor materialen. Daarin staat precies uit hoeveel staal, glas, baksteen, beton en andere materialen een woning bestaat, en het geeft de circulaire waarde aan.

Type Actueel
Gepubliceerd op 6 november 2020
Onderdeel van Embassy of Circular & Biobased Building
Actueel
BPD voorziet 1.000 nieuwe woningen van materialenpaspoort in 2020
Onderdeel van Embassy of Circular & Biobased Building

BPD speelt als gebiedsontwikkelaar een belangrijke rol in het creĆ«ren van duurzame, nieuwe woongebieden. Frans Holleman, directeur regio Noord-Oost & Midden van BPD: “Het (her)gebruiken van grondstoffen en het beperken van afvalstromen bij de bouw van nieuwe woningen en de inrichting van gebieden maakt integraal deel uit van de duurzaamheidsambities van BPD. We zijn met onze ketenpartners een leertraject gestart hoe we nieuwbouwwoningen circulair kunnen ontwikkelen. Een belangrijke stap om grip te krijgen op de circulaire waarde van nieuwbouwwoningen, is een materialenpaspoort. Daarom starten we met 1.000 te ontwikkelen woningen in Noord-Oost & Midden Nederland die opgenomen worden in Madaster, het kadaster voor materialen.”

Recent onderzoek van BPD wees uit dat 90% van de consumenten belangstelling heeft voor duurzaam wonen. Met een materialenpaspoort weet een bewoner uit welke materialen zijn huis bestaat en wat een mogelijke restwaarde zou zijn in het geval van hergebruik. Dit draagt bij aan de hedendaagse behoefte om duurzaam te wonen en bovendien geeft het concrete informatie over hoe duurzaam en re-/demontabel de woning zelf is.

Photo by Max van den Oetelaar

Over BPD


BPD ontwikkelt al decennia lang duurzame gebieden. Dat doen we niet alleen op gebiedsniveau, maar ook op stedelijk niveau. Deze ambities hebben we ook op regionaal en gebouwniveau. Woningen die wij opleveren, zijn steeds vaker energieneutraal, of zelfs energie leverend. Maar we willen een stap verder gaan in de verduurzamingsopgave. Het gaat ons om het ontwikkelen en realiseren van gebieden die voor de komende decennia toekomstbestendig zijn. Dat doen we aan de hand van vier pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezond wonen en leven.

De ambitie is om woningen en woonwijken te realiseren waarin zoveel mogelijk hergebruikte en herbruikbare materialen worden toegepast. We dringen de afvalstroom terug en geven vorm aan gebieden waarin grondstofkringlopen worden gesloten op het daarvoor gewenste schaalniveau: wijk, gemeente, regio of nationaal. We gebruiken het materialenpaspoort om bewust materiaalkeuzes te maken. In de woningen die wij ontwikkelen passen we zoveel mogelijk hoogwaardig hergebruikte grondstoffen toe. Ze zijn daarnaast zodanig ontworpen dat materialen hoogwaardig herbruikbaar (remontabel) zijn.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube