Bijtende Bende: 3D-drugsdumptour tijdens Dutch Design Week

Het Trimbos-instituut organiseerde in opdracht van het Aanjaagteam Ondermijning, in samenwerking met het Brabants Landschap, de politie en TinQwise Immersive, een zogenoemde ‘Immersive Room’ ontwikkeld voor de Embassy of Safety op de Dutch Design Week in Eindhoven van 19 – 27 oktober 2019. Doel: het bewustzijn over de milieuschade vergroten en onderzoeken of, en in hoeverre drugsgebruikers zich verantwoordelijk voelen voor drugsdumpingen. Door hierover een maatschappelijke discussie aan te wakkeren wordt verkend of het adresseren van de medeverantwoordelijkheid een kansrijke insteek is voor de preventie van drugsgebruik.

Type Actueel
Gepubliceerd op 11 Oktober 2019
Onderdeel van Embassy of Safety
Actueel
Bijtende Bende: 3D-drugsdumptour tijdens Dutch Design Week
Onderdeel van Embassy of Safety

“38 jerrycans met drugsafval van xtc-lab gevonden in Oud-Vossemeer”, “Boswachter vindt honderden vuilniszakken met drugsafval” luidden enkele krantenkoppen van het afgelopen jaar. Mede naar aanleiding van dit soort berichten worden gebruikers vaker aangesproken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de milieuverontreiniging. Is dat terecht, of is de werkelijkheid toch complexer?

Bijtende bende

In ‘Bijtende Bende’ ervaren bezoekers in een virtuele 3D-omgeving de impact van drugsafval op het milieu. Via een interactief spel waarin verschillende perspectieven worden meegenomen leggen bezoekers de link tussen drugsvaten die aangetroffen zijn in het bos en het bestellen van een pilletje. Gaandeweg verzamelen zij steeds meer informatie over drugsproductie en milieuschade. Na afloop wordt gemeten in hoeverre de ervaring bijdraagt aan veranderingen in onder meer de bewustwording en houding van de bezoekers.

Milieu versus gezondheid?

Waar het Trimbos-instituut normaliter drugsgebruik ontmoedigt vanuit gezondheidsperspectief wordt op Dutch Design Week een nieuwe insteek verkend. Speelt bewustwording van milieuschade door drugsgebruik een rol bij het wel of niet (gaan) gebruiken van drugs? Om het gesprek hierover aan te gaan ontwikkelde het Trimbos-instituut in samenwerking met natuurbeschermers, de politie en ontwerpers een Immersive Room genaamd ‘Bijtende Bende’. De Immersive Room maakt deel uit van een breder scala van activiteiten van het Trimbos-instituut over dit onderwerp in 2019 en 2020.

Presentatie tijdens Dutch Design Week

Bijtende Bende is aanwezig in het paviljoen van de Embassy of Safety op de Dutch Design Week van 19 oktober tot en met 27 oktober 2019. Het paviljoen is gratis toegankelijk en dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur.

Op donderdag 24 oktober van 11.00 tot 12.00 uur geeft Nadine van Gelder van het Trimbos-instituut een presentatie in de Embassy of Safety over het onderzoek naar het verantwoordelijkheidsgevoel van gebruikers van partydrugs ten aanzien van druggerelateerde milieuschade en criminaliteit. Hierbij wordt ook toegelicht hoe dit onderzoek heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Immersive Room ‘Bijtende Bende’.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube