Toekomstperspectieven – Boerderij van Morgen

Voedsel is niet alleen iets wat we nodig hebben om te overleven. Het vormt de basis van onze dagelijkse routine, van het eten dat op onze borden belandt tot wat er overblijft. Maar hoe hangt dit allemaal samen?

Type Project
Onderdeel van Embassy of Food
Project
Toekomstperspectieven – Boerderij van Morgen
Onderdeel van Embassy of Food

Midden in een doolhof van spannende dilemma’s, getekend door visual storyteller Rogier Klomp, biedt de Embassy of Food een plek voor ontmoeting. Hier komen ontwerpers, beleidsmakers, ondernemers, boeren, experts en bedrijfsleiders samen. Met elkaar onderzoeken we hoe hun vernieuwende ideeën de toekomst van ons eten kunnen veranderen. Ontwerpers staan hierbij centraal om hun visies en hun ontdekkingen te delen, waardoor we voorbij de gebruikelijke grenzen kunnen kijken.

De Embassy of Food heeft vijf ontwerpers geselecteerd als gids die ons meenemen in de kern van de elementen die ons voedselsysteem vormen. Dit omvat onder meer verrassende perspectieven op de kringloop van voedingsstoffen, de herwaardering van onontdekte grondlagen als bron van oplossingen, en zelfs wat kunstmatige intelligentie kan betekenen om onze natuurlijke ecosystemen beter te begrijpen.

Deze inzichten zijn niet alleen voor experts. Ze zijn bedoeld voor jou en mij. Ze dagen ons uit om na te denken over hoe we ons eten verbouwen, kopen en eten. Ze nodigen ons uit om onze gewoontes en keuzes in twijfel te trekken en zelf nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Zo kunnen we samen een positieve impact maken op de manier waarop we voedsel, proeven, zien en ervaren.

Wat heeft poep met voedsel te maken? Als je dit aan ontwerper Fides Lapidaire vraagt is het antwoord duidelijk: “Alles!”. Als Social Designer biedt Fides Lapidaire onverwachte invalshoeken op complexe maatschappelijke vraagstukken. Zo werkt ze met haar project Broodje Poep samen met boeren, beleidsmakers, natuurexperts en ondernemers  om de nutriëntenkringloop te sluiten. Poep is namelijk voeding voor de bodem, waarop weer nieuwe planten groeien of dieren grazen die weer geconsumeerd worden. Momenteel produceren we vooral eten zonder echt terug te geven aan de bodem. Hoe maken we dit systeem weer rond?

De kracht van Fides is dat ze durft het het systeem niet te snappen. En kijkt daar waar je niks denkt te vinden en legt zo nieuwe vragen bloot. Aan deze nieuwe invalshoeken koppelt ze een ervaring, waardoor ze door beleving beweging brengt. Van het sluiten van de nutriëntenkringloop door Broodjes Poep te verkopen, tot een erotische wortelervaring die ons voedselsysteem onderzoekt. Met een snufje humor en een scheut tastbare kennis werpt Fides Lapidaire een ander licht op dat wat we denken te weten.”

Met de Embassy of Food kijken we met Fides Lapidaire naar hoe we beter kunnen kijken naar wat ons eten eet, en hoe we dat beter kunnen belichten als het gaat om de toekomst van ons voedsel. 

Klik hier voor meer informatie over Fides Lapidaire.

VIDEO 2: Charlotte van der Woude – Bodemgoud

Onder de grond is het net zo spannend als in diep in de zee. Maar je loopt er meestal aan voorbij. Sterker nog: je loopt er bovenop.  Wat maakt de bodem nou zo bijzonder? Charlotte van de Woude onderzoekt in het project ‘Rijk Boerenland’  de situatie van boerderijen op rijksgrond en ontdekt dat de oude bodem van de Zuiderzee interessante oplossingen biedt voor de toekomst van onze landbouw.  Een boer werkt bijvoorbeeld op voormalig strand en om het stuiven van zand tegen te gaan, plant hij nieuwe struiken en bomen. Kan dit ook een oplossing zijn voor uitgeputte bodems voor het opnieuw bouwen van een rijk bodemleven?

Onder naam van Cosmos Landschap werkt Van der Woude inmiddels vanuit bovenstaande methode verder aan eigen projecten. Hierbij ligt de focus op hoe natuurlijke processen zoals bodem en water beter geïntegreerd kunnen worden in onze steden en landschappen. Verder zoekt ze naar antwoorden op de vraag hoe onze leefomgeving er dan uit zou zien. 

Ze werkt hierin graag samen met gebruikers van de plekken waar ze aan werkt, zoals bewoners, eigenaren en agrariërs om te komen tot gelaagde en genuanceerde plannen. Zo werkte ze in het kader van het Young Innovator programma 2022 in samenwerking met verschillende agrariërs aan mogelijke toekomstperspectieven voor de Noordoostpolder, met als doel een dialoog te starten tussen beleid en praktijk.

Met de Embassy of Food kijken we met Van der Woude hoe het landschap, landbouw en beleidskeuzes zijn verweven met elkaar en hoe zij van invloed zijn op de gezondheid van de bodem.

Klik hier voor meer informatie over Cosmos Landschap.

VIDEO 3: Marrit Kyung Ok Schakel – Buitenverwachting

Marrit is boerin, kaasmaker, biodiversity activist en moeder. Haar boerderij Buitenverwachting is een plek vol diversiteit; van planten, verschillende dieren en mensen. Dat proef je ook in haar producten. De yoghurt die ze maakt is koespecifiek. Dat wil zeggen dat elk van haar koeien, specifieke yoghurt wordt gemaakt. Elke koe smaakt namelijk anders.  

Ze streven naar kleinschalige en ambachtelijke zuivelproductie als norm, wat resulteert in een ander landschap en een beter leven voor de dieren, zoals kalfjes en lammetjes die bij hun moeders in de kruidenrijke wei lopen. Kan je dat proeven? En kan je biodiversiteit lekker laten smaken? Dat onderzoeken we met Marrit met de Embassy of Food.

VIDEO 4: Dirk-Jan Visser | New Horizon Initiative

Kijkt een stedeling naar het platteland, dan ziet deze vaak “natuur”. Maar is dit wel zo? En welke (vrije) ruimte krijgt natuur in de toekomst van ons landschap? Dirk-Jan Visser is documentair fotograaf en docent met een achtergrond in de beeldende kunst en journalistiek. In zijn nieuwe project New Horizon Inititiative onderzoekt hij samen met fotograaf Gus Drake de onderlinge relatie tussen de mens en niet-menselijke entiteiten en hun belang in een landschap. Het landschap van Nederland is namelijk gemaakt. Maar voor wie? En welke plek krijgt de natuur hierin? Gebruikmakend van kunstmatige intelligentie, en gebaseerd op een visuele stakeholder analysis, visualiseert en beschrijft het project de verschillende belangen van niet-menselijk leven in een landschap. De uitkomst van deze analyse zou beleidsmakers meer inzicht moeten geven in het belang van niet-menselijk leven in relatie tot de politieke en bestuurlijke agenda.

Voor de Embassy of Food brengen Visser en Drake in kaart hoe de Nederlandse landbouw er uit zou zien door de ogen van verschillende planten en dieren, zoals de Grauwe Kiekendief, een beschermde diersoort die een wel heel bijzondere band heeft met Nederlandse akkers.

VIDEO 5 – Bram de Vos I Uprooting Urbanism

De rode draad bij Bram de Vos is dat hij antwoorden geeft op de pijnpunten waar steden mee te maken hebben. Dat is een mix van complexe vragen over onze leefomgeving. Bram is de brug tussen de werelden van nieuwe abstracte ideeën en daar ‘waar de vragen liggen’. Hij ontwerpt het overkoepelende plan waar veel disciplines samenwerken voor nieuwe mogelijkheden.

Zo onderzoekt Bram de Vos hoe lokale voedselproductie steden veerkrachtiger kan maken. Waar productieve landschappen, stedelijk en landschappelijk, de interactie tussen diverse achtergronden en culturen kan bevorderen. Wat uiteindelijk resulteert in een transparant en sterker gemeenschapsgevoel. Hij gaat in gesprek met partijen zoals waterschappen, boeren en consumenten om diverse visies op dit landschap te verkennen. Door maquettes en presentaties wil hij verschillende belangen en oplossingen visueel samenbrengen en tastbaar maken. Hij streeft naar een minder abstracte benadering om zo tot gezamenlijke inzichten en nieuwe ideeën te komen. Zijn doel is om de maatschappelijke rol van de boer te herstellen en robuustere, productieve landschappen te creëren voor een duurzamere toekomst.

Met de Embassy of Food onderzoekt Bram hoe de ideale 10 voedselhectare er uit zou zien, en wie er nodig zijn, en verantwoordelijk, om dit zo goed mogelijk uit te voeren.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube