Vertrouwen, emotie en betekenis zijn doorslaggevend voor ons veiligheidsgevoel

In de Embassy of Safety treft u experimentele projecten die nieuwe betekenisvolle relaties tussen alle betrokkenen smeden. Ook wordt onderzocht hoe we de daaruit voorkomende netwerken van overheid, burgers en bedrijven zo kunnen ondersteunen dat ze vanuit intrinsiek gevoelde verantwoordelijkheid bijdragen aan een veilige toekomst. Een nieuwe  actieve rol dus, voor ons allemaal. Bekijk hier de video van de Embassy of Safety.

Type Topic
Datum 24 september 2019
Onderdeel van Embassy of Safety
Topic
Vertrouwen, emotie en betekenis zijn doorslaggevend voor ons veiligheidsgevoel
Onderdeel van Embassy of Safety
icon-arrow-thin icon-close-super-thin