Terugblik 2023: Embassy of Circular & Biobased Building

Willen we een duurzame wereld bouwen, dan moeten we het hele systeem beschouwen. Dat is waar Possible Landscapes voor staat, zo liet de Embassy of Circular & Biobased Building zien, horen en voelen tijdens DDW23. In het meerjarig programma onderzoekt Biobased Creations als creatief leider van de Embassy samen met stakeholders en kennispartners uit de wereld van bouw en landbouw, nieuwe perspectieven voor een duurzame leefomgeving. “We proberen doorlopend nóg breder te kijken dan we voorheen deden”, aldus creatief leider Lucas De Man. Tijdens DDW23 bracht de Embassy veel stakeholders bij elkaar en werd de ambitie gepresenteerd om in 2024 een rondreizende expositie en in 2025 een regeneratief paviljoen te openen.

Type Actueel
Gepubliceerd op 24 november 2023
Onderdeel van Embassy of Circular & Biobased Building
Actueel
Terugblik 2023: Embassy of Circular & Biobased Building
Onderdeel van Embassy of Circular & Biobased Building

‘Om te kunnen versnellen in dat proces, moet je eerst vertragen om het vanaf nu goed te doen.’

Een systeemverandering gaat niet over één nacht ijs, zo realiseren de creatief leiders van de Embassy zich terdege. Tegelijkertijd is het zaak om ook een benodigde tempoversnelling in acht te blijven houden. “Om een systeem te kunnen veranderen, moet je zoveel mogelijk mensen betrekken en letterlijk beginnen bij bodem en water”, legde De Man uit. “Vanuit die basis is het zoeken naar verschillende mogelijke toepassingen van een landschap. Dus niet zeggen: ooit verbouwden we hier mais, nu moet het hennep zijn, let’s go! Nee, eerst grondig stilstaan bij de vraag wat de consequenties zijn van die omslag en wat de omstandigheden zouden moeten zijn om de bodem niet opnieuw kapot te maken, maar dan met hennep. Om te kunnen versnellen in dat proces, moet je eerst vertragen om het vanaf nu goed te doen.”

Lees hier het hele interview met de creatief leiders van de Embassy over de achterliggende gedachten bij de benodigde systeemverandering.

Samen visie creëren

Tijdens DDW23 bracht de Embassy verschillende stakeholders bij elkaar tijdens een drukbezocht event. Zo’n 100 afgevaardigden met verschillende expertises gingen met elkaar in gesprek. “We moeten samen visie creëren”, stelde De Man aan het begin van die bijeenkomst. “Daarbij moeten we het gesprek op een ander niveau voeren dan het alleen hebben over de problemen. De problemen kennen we ondertussen namelijk wel. We moeten het hebben over mogelijkheden.”

Hier kun je het hele verslag van de conferentie teruglezen.

Regeneratieve stad en infra

DDW23 gold ook als aftrap van het nieuwe programma van de Embassy of CBB: Possible Landscapes Regeneratieve stad en infra. Hoe kun je natuurinclusief bouwen met biobased materialen? Hoe kunnen gebouwen en infrastructuren worden omgezet in nieuwe natuur die waarde toevoegt aan de stad? Dat zijn een paar van de kernvragen waar de Embassy ook de komende jaren bij stilstaat en waar tijdens de expositie en sessies op DDW23 ruimte voor werd gemaakt. 

Een mooi voorbeeld hiervan is Third Place Zwanenburg. Hierin onderzoekt Possible Landscapes Biobased Infra, Zwanenburg de mogelijke ketens en landschappen voor biobased en natuurinclusieve civiele kunstwerken, zoals bruggen, tunnels en damwanden. Hoeve Zwanenburg en omgeving Oirschot fungeren in dit onderzoek als Third Place, een sociale omgeving die is gescheiden van thuis en werk, zoals een café, koffietent voetpad en park. Tijdens DDW23 vond de eerste sessie van dit onderzoek plaats.

Expositie DDW23

Op DDW23 werden op het Ketelhuisplein verschillende onderdelen getoond van Possible Landscapes, zoals bijvoorbeeld Hoge zandgronden – Achterhoek waarin de mogelijkheden voor een duurzame inrichting van het landschap met genoeg water en gezonde boer-tot-bouwer ketens worden onderzocht. Het hele gebied waar dit onderzoek speelt, werd in een 3D print van Omlab getoond tijdens de expo. De print bestaat volledig uit natuurlijke materialen.  

Een ander mooi voorbeeld dat op het Ketelhuisplein te zien was, is Rain Reef, een onderdeel van het bredere Urban Reef project. Tijdens DDW23 kon je een 3D-geprinte structuur zien die is ontworpen als een waterreservoir dat bioreceptief voor algen en mossen.

Ook de Toren van Babel, van Designstudio Babel (Shams Hazim & Iris Bekker) sprak tot de verbeelding. De studio heeft een schuilplaats ontwikkeld die insecten een toevluchtsoord biedt in tijden van extreme weersomstandigheden zoals hevige regens en extreme droogte. De toren vangt regenwater op en geeft dit in periodes van droogte terug aan de planten die om de toren heen groeien. Deze planten zijn essentieel voor een gezonde leefomgeving van onze kleine vrienden die op hun beurt weer essentieel zijn voor een bloeiende ecologie.

Systeemverandering

Een sterk voorbeeld van de noodzaak om het hele systeem te kunnen, willen en moeten veranderen dat tijdens de expositie werd getoond, is Building Balance. Dat is een nationaal meerjarig programma dat het gebruik van bio grondstoffen in de bouw wil versnellen door het stimuleren en ondersteunen van zelfstandige, regionale en landelijke ketens ‘van land tot pand’ oftewel van boer tot bouwer. In de expo werd een installatie getoond met vier gewas-product combinaties. Hiermee lieten ze voorbeelden zien van wat er mogelijk is om te maken van deze gewassen: hennep, graanstro, misacanthus en vlas.

Een visuele recap van een paar andere mooie elementen van de expositie en ideeën van de Embassy of CBB tijdens DDW23, kun je hier zien in de Embassy Tour Video

Wil jij bijdragen aan de Embassy of CBB of ben je benieuwd naar de ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief, bezoek de Embassy pagina of neem contact met ons op.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube