Onderzoeksresultaten van de thema’s van DRIVE

In 2020 voerden Design United onderzoekers inventariserende onderzoeken uit voor vijf Embassies, binnen de maatschappelijke thema’s van DRIVE. Waar staan we en wat weten we al van deze thema’s?

Type Actueel
Gepubliceerd op 26 februari 2021
Actueel
Onderzoeksresultaten van de thema’s van DRIVE
Onderdeel van

De samenwerking met de World Design Embassies vormde een onderdeel van het Design Research & Innovation Festival DRIVE 2020. Met DRIVE gaat Design United ieder jaar op zoek naar nieuwe kennis en innovatieprojecten voor en met de creatieve industrie. Design United is de samenwerking van de ontwerpopleidingen van de vier Nederlandse Technische Universiteiten.

Kennis over maatschappelijke uitdagingen

Wat weten we allemaal al omtrent bijvoorbeeld circulair & biobased bouwen, en alle materialen? Of van het mee laten denken van burgers, over zorg? Wie werken er zoal aan het vergroten van die kennis, en welke kennis missen we nog? Door in kaart te brengen wat de wetenschap al weet en waar de expertise zit, kunnen betere toepassingen worden ontwikkeld. Daarmee kan toekomstig onderzoek worden versterkt en aangescherpt. Bijvoorbeeld door de partners van de Embassies zelf!

Binnenkort zullen we de thema’s verder uitlichten, maar ben je voor nu benieuwd naar de resultaten? Lees hier meer!

Design Research & Innovation Festival DRIVE 2020 werd opgenomen in de Effenaar met een klein publiek van experts, onderzoekers en andere belanghebbende.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube