Match for Impact

Hoe kan de Rabobank ontwerpers verder helpen met concrete vragen op het gebied van kennis, netwerk of financiering? Dat was de insteek van de eerste Match for Impact-sessie op vrijdag 15 september in Utrecht, georganiseerd door Dutch Design Foundation en Rabobank. Twaalf ontwerpers legden hun vragen voor aan dertig experts van de Rabobank. We blikken terug met twee ontwerpers en twee afgevaardigden van de Rabobank en de Rabo Foundation.

Type Actueel
Gepubliceerd op 17 Oktober 2023
Actueel
Match for Impact
Onderdeel van

Ontwerper Rik Maarsen maakt met zijn bedrijf Rik Makes composteerbaar plaatmateriaal, gemaakt van plantenvezels. De toepassing kent verschillende voordelen, vertelt Maarsen. “Aan de ene kant, vermindert dit plaatmateriaal de druk op het bos. Daar komt immers veel hout voor plaatmateriaal vandaan. En dat hebben we al hard genoeg nodig voor nieuwbouw in de duurzame revolutie”, zegt de ontwerper die aanwezig was bij Match for Impact in Utrecht. “Daarnaast is het gewoon zonde om plantenvezels die heel goed bruikbaar zijn hiervoor, gewoon weg te gooien. Want dat is wat er vaak gebeurt.”

Stap naar schaalvergroting

Rik kampt met een dilemma waar veel startups mee zitten: het product is prima. Maar de stap naar schaalvergroting is een lastige. “Een vorig prototype van mijn product was zestig bij zestig centimeter en kostte 200 euro. Ondertussen maak ik materiaal dat 100 euro per vierkante meter kost. Dat is nog altijd veel duurder dan gipsplaat dat je voor ongeveer 3 euro per vierkante meter kunt kopen.” 

De vragen waar Maarsen het Match for Impact-event binnen stapte, waren dan ook voordehand liggend: kent de Rabobank partijen die het plaatmateriaal willen afnemen? Hoe kan hij schaalvergroting bewerkstelligen? En zijn er misschien bedrijven in het netwerk van de Rabobank die werken met voor Rik gewilde grondstoffen als paprikaplanten?

Moed van ontwerpers

Justin Janssen, Business Development Manager, Kring Gelderland Zuid bij de Rabobank, ziet het Match for Impact-event als een uitgemeten moment waarop inzichten over dit soort vragen kunnen worden gedeeld. “Veel ontwerpers kampen grofweg met dezelfde soort vragen: wat zijn mijn drie grootste uitdagingen? Wat zijn mijn drie grootste kansen? Waar gaat mijn bedrijf naartoe? Wie kan me helpen? En wat is mijn rol als mijn onderneming groeit? Ik zie het als onze rol om vanuit de Rabobank als een soort motivator kansen hierover te laten zien.”

Het is daarbij volgens Janssen soms zoeken naar de toon. “Het is zeker niet de bedoeling dat we als een soort wijsneus aan de zijlijn vertellen hoe alles anders of beter zou moeten. Tegelijkertijd komen soms best confronterende inzichten op tafel. Veel ontwerpers zitten met heel hun ziel achter een bepaald concept of product. Het vergt enorm veel moed om daarmee ook echt de stap richting impact te willen maken.”

Creatieve vs. bancaire geest

De kansen die een bank bij verschillende cases ziet, worden vaak anders belicht dan de manier waarop ontwerpers zelf bij het vraagstuk stilstaan, zo bleek ook tijdens Match for Impact.  

Er werd bijvoorbeeld ingezoomd op het feit dat de creatieve geest anders denkt en handelt dan de structuur die een bankier vraagt of nodig heeft. De een prevaleert niet boven de ander, kwam ter sprake, maar het is wel nuttig om te beseffen en te begrijpen wat de ander beweegt en motiveert. En wanneer deze werkwijzen met elkaar botsen. Want iemand die snel vooruitgang wil boeken en makkelijk zijn eigen regels en richting kan veranderen, kan niet ongestoord zijn gang gaan in een omgeving die veilig en stabiel is vanwege een heleboel heldere regels en procedures.

Deuren geopend

Een van de vragen die ontwerper Lotte Douwes tijdens Match for Impact stelde was ook procedureel van aard. Ze wilde advies inwinnen over of en hoe ze het beste patenten kon aanvragen over een uitvinding die ze deed in het proces van maken van duurzaam keramisch materiaal. “Ik vroeg me af of het überhaupt zinvol was om een patent aan te vragen”, vertelt Lotte. “Tijdens het event kreeg ik het advies dit wel degelijk te doen, omdat ik bij het traject van upscaling van mijn bedrijf beter aan de onderhandelingstafel zou zitten.”

Net als verschillende andere ontwerpers, had ook Douwes vragen over eigen haar rol als haar bedrijf blijft groeien. “Veel ontwerpers die ik spreek zitten met dat soort vragen. Het is voor mij fijn dat ik tijdens Match for Impact rechtstreeks met een aantal mensen van de Rabobank hierover heb kunnen spreken. Er zijn best wat deuren voor me geopend. Ik heb het gevoel dat ik ze ook in de toekomst rechtstreeks kan benaderen. Dat voelt toch een stuk beter dan een algemeen nummer bellen en maar zien bij wie je uitkomt. Voor mij is het erg belangrijk om zoveel mogelijk inzichten in te winnen van mensen die expertise hebben op het gebied van funding, upscaling, startups en bedrijfsvoering.”

Van idee naar business

Nanouk Grootendorst, Programma Manager van de Rabo Foundation, spreekt van een ‘vruchtbaar evenement’. “Ik ben nu met vijf van de aanwezige ontwerpers in gesprek om te kijken of we ze kunnen helpen met bijvoorbeeld financiering”, licht Grootendorst toe. De rol van de Rabo Foundation verschilt van die van de Rabobank, aldus de impact manager. “We zijn een stichting met een ANBI-status. We hoeven dus geen winst te maken. Wel kunnen we werken met een deel van de winst van de Rabobank. Dit jaar is dat voor het programma Sociaal Ondernemen in Nederland een bedrag van circa 8 miljoen euro waarmee we impactondernemers bijstaan die in Nederland duurzaam, sociaal, groen en regeneratief werken.” 

Voor veel ontwerpers is het lastig om van een goed idee goede business te maken, stipt ze aan. Het is evenmin makkelijk om de weg te vinden in de manier waarop je dat idee in de vroege fase kunt financieren. “Veel fondsen en subsidies financieren alleen binnen een bepaalde scope. Dat maakt het soms lastig om je weg daarin te vinden.”

"Bij het creëren van zo’n nieuwe economie hebben we ontwerpers hard nodig. Want zij komen met nieuwe ideeën, businessmodellen en producten waarmee we maatschappelijke problemen op een houdbare manier kunnen oplossen."
— Nanouk Grootendorst, Programma Manager Rabo Foundation

Noodzaak van ontwerpers

Daarnaast heeft die financiële zoektocht regelmatig te maken met de aard van de ondernemer, ziet Grootendorst. “Het zijn mensen die impact first werken. Winst is voor hen een middel en geen doel op zich. Ik denk dat de economie hier in de toekomst naartoe beweegt. De ontwerpers die naar Match for Impact kwamen, zijn de ondernemers die werken aan een houdbare economie”, stelt ze. “Bij het creëren van zo’n nieuwe economie hebben we ontwerpers hard nodig. Want zij komen met nieuwe ideeën, businessmodellen en producten waarmee we maatschappelijke problemen op een houdbare manier kunnen oplossen.”

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube