Embassy of Safety Theme Conference

In deze bijeenkomst liet Hans Boutellier zien hoe de betekenis van veiligheid in de afgelopen decennia is veranderd. Hij ging in op de Nederlandse cultuur van morele ambiguïteit en hoe die bijdraagt aan een klimaat waarin ondermijnende criminaliteit goed gedijt. Tanja Jadnanansing maakte de ernst en de urgentie van ondermijnen criminaliteit invoelbaar aan de hand van voorbeelden uit haar dagelijkse praktijk als stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Kees Dorst schetste hoe we door middel van experimentele projecten nieuwe betekenisvolle relaties tussen alle betrokkenen kunnen smeden. Hij geeft aan hoe we de daaruit voorkomende netwerken van overheid, burgers en bedrijven optimaal kunnen benutten om met een breed maatschappelijk intrinsiek gevoel van verantwoordelijkheid aan een veilige toekomst te werken.

Type Actueel
Gepubliceerd op 27 Oktober 2019
Onderdeel van Embassy of Safety
Actueel
Embassy of Safety Theme Conference
Onderdeel van Embassy of Safety
chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube