7x projecten die bijdragen aan de landbouw- en voedseltransitie

Wat eten we als we rekening houden met het veranderende klimaat? Wat eten we als we rekening houden met een stijgende zeespiegel en een verzilte bodem? Hoe ziet ons voedselsysteem eruit als de nadruk niet ligt op kostenverlaging en productieverhoging, die leiden tot schaalvergroting? Minder mondiaal, meer lokaal. Landbouw die de natuur versterkt, de bodem verrijkt, dierenwelzijn voorop stelt en de boer een eerlijke prijs betaalt. Dat is de landbouw- en voedseltransitie. Tijdens DDW23 kun je een aantal projecten bezoeken die hier oplossingsrichtingen voor laten zien. Projecten die met gezamenlijke maakkracht van ontwerpers en stakeholders laten zien dat de landbouw- en voedseltransitie mogelijk is.

Type Actueel
Gepubliceerd op 3 Oktober 2023
Actueel
7x projecten die bijdragen aan de landbouw- en voedseltransitie
Onderdeel van
Cut-out of visual mapping - credits: Rogier Klomp

Rogier Klomp – Visual Mapping

Voor visueel storyteller Rogier Klomp is tekenen zijn manier om vat te krijgen op de complexiteit van onze wereld. Hij brengt ingewikkelde dynamieken in kaart en geeft ze een context door ze te vertalen in verhalen. Klomp ontwierp voor de Embassy of Food een Visual Mapping van de boerderij van morgen. Daarmee onderzoekt hij hoe ons toekomstige voedsel wordt geproduceerd, gebaseerd op jouw keuzes. Hij nodigt je uit om de kaart te verkennen langs dilemma’s en verschillende waarden die belangrijk zijn voor je. Bijvoorbeeld wanneer je bewust of onbewust kiest wat je vanavond wil eten. De kaart is een manier om in gesprek te gaan over de toekomst van ons voedsel en hoe we ons voedselsysteem anders vorm kunnen geven.

Tijdens DDW23 te vinden in de expositie van de Embassy of Food

Marrit Kyung Ok Schakel – Buitenverwachting

Marrit Kyung Ok Schakel is boerin, kaasmaker, biodiversity activist en moeder. Zij verbindt de boer met de stad. Ze is boer én werkt in de stad, weet wat de boer belangrijk vindt, maar ook wat de consument interesseert. Kleinschalige en ambachtelijke zuivelproductie zijn op haar Boerderij Buitenverwachting de norm. De boerderij is een plek vol diversiteit: van planten, dieren en mensen. Dat proef je ook in haar producten. Zo vertellen de kaas gemaakt van twee soorten melk en de koe-specifieke yoghurt elk een eigen verhaal over de plek waar ze gemaakt zijn, hoe cultuur en identiteit een rol spelen op de boerderij, en welke maatschappelijke verantwoordelijkheid Kyung Ok Schakel en haar partner Bas van Rijn nemen voor gezonde dieren en een gezamenlijke landschapsbeleving. Kyung Ok Schakel onderzoekt met de Embassy of Food of je biodiversiteit kunt proeven, en hoe je de smaak van de streek kunt vangen. 

Tijdens DDW23 te vinden in de expositie van de Embassy of Food in het Evoluon.

Broodje Poep @ DDW22 - credits: about.today

Fides Lapidaire – Broodje poep

Social designer Fides Lapidaire toont onverwachte invalshoeken op complexe maatschappelijke vraagstukken. Ze durft het niet meteen te snappen, kijkt waar je niks denkt te vinden en legt nieuwe vragen bloot. Ze koppelt deze nieuwe invalshoeken aan ervaringen, en brengt mensen in beweging door beleving. Met Broodje Poep maakt Lapidaire mensen bewust van de waarde die wij dagelijks creëren en wegspoelen. Ze onderzoekt met de Embassy of Food de rol van de mens in relatie tot de toekomst van landbouw en laat een ander licht schijnen op dat wat we denken te weten.

Tijdens DDW23 te vinden in de expositie van de Embassy of Food in het Evoluon in Eindhoven.

Biobased Creations – Building Balance – de verbeelding van de keten

Building Balance is een landelijk transitieprogramma met als doel het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld op te schalen. Door bijvoorbeeld het stimuleren en ondersteunen van zelfstandige, regionale en landelijke ketens ‘van land tot pand’ oftewel van boer tot bouwer. Of het gebruik van bouwmaterialen van eigen bodem. Welke gewassen kun je in Nederland eigenlijk allemaal verbouwen en welke (bouw)materialen kun je hiervan maken? Tijdens DDW23 nemen de ontwerpers van Biobased Creations je mee in mogelijke voorstellen voor de toekomstige landbouw- en voedselketen.

Tijdens DDW23 te vinden in de expositie van de Embassy of Circular & Biobased Building op het Ketelhuisplein in Eindhoven.

Biobased Creations i.s.m. Studio Liselot Cobelens, Klarenbeek&Dros, Fix Green Building en Crush on Nature – Possible Landscapes vernatting, de Peel

Met de installatie Possible Landscapes vernatting, de Peel laten ontwerpers zien wat de mogelijkheden zijn voor natuurontwikkeling en landbouw in het vernatte landschap van de Deurnese Peel. Deze installatie verbeeldt een rendabele boerderij met natte teelten en modulaire, biobased woningen in de natuur. In het hoogveengebied de Peel is verdroging een grote uitdaging. Daarom wordt een groot deel van het gebied nu vernat. Wat is daarin mogelijk? De staalkaarten van de water- en bodemhuishouding en maquettes laten je verschillende mogelijkheden en materialen zien. Als creatieve studio is Biobased Creations gespecialiseerd in installaties, projecten en storytelling over de overgang naar een regeneratieve en circulaire wereld. 

Tijdens DDW23 te vinden in de expositie van de Embassy of Circular & Biobased Building op het Ketelhuisplein in Eindhoven.

Biobased Creations i.s.m. Omlab – Possible Landscapes hoge zandgronden – de Achterhoek

Possible Landscapes hoge zandgronden – de Achterhoek is een ecologisch, economisch en maatschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzaam landschap met hoge zandgronden, waar droogte een groot probleem is. Samen met lokale stakeholders ontwikkelden ontwerpers van Biobased Creations en Omlab het eerste deel van de installatie: een 3d-print gemaakt door Omlab die volledig bestaat uit natuurlijke materialen. Het weerspiegelt de huidige situatie van het gebied.

Naast Possible Landscapes vernatting, de Peel is ook dit project onderdeel van Possible Landscapes, een meerjarig onderzoek naar de regeneratieve landschappen en steden van vandaag en morgen. Dit meerjarig onderzoeksprogramma behelst meerdere cases. Per case werken creatieven samen met lokale stakeholders en partners aan nieuwe perspectieven voor de leefomgeving die naast economische waarde ook ecologische en sociale waarde toevoegen.

Tijdens DDW23 is het eerste 3d-geprinte deel van de installatie te vinden in de Embassy of Circular & Biobased Building op het Ketelhuisplein in Eindhoven.

BURO MISO – Arne Hendriks i.s.m. Rabobank

Arne Hendriks en Rabobank presenteren BURO MISO, een onderzoek naar het maken en eten van gefermenteerde bonenpasta als vorm van positieve verandering en het verlangen naar minder. Vanuit het paviljoen BURO MISO onderzoekt kunstenaar en ontwerper Arne Hendriks samen met bezoekers welke rol miso kan spelen in de verschillende transities: de eiwittransitie, de energietransitie, de zorg-transitie, en misschien zelfs de transitie naar een mens die vrij en welvarend binnen de grenzen van de planetaire mogelijkheden leeft. Het project is een samenwerking met misomaker Marika Groen en professor Cor van der Weele.

BURO MISO vind je op het Ketelhuisplein en is onderdeel van de Embassy of Food.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube