Leefbare steden & regio’s

Onze wijken zijn aan vernieuwing toe. Participatie van bewoners en lokaal draagvlak is daarin cruciaal. Het zoeken is naar een samenhangende aanpak van onze dorpen en steden: van vergroening en klimaatadaptatie met verduurzaming van woningen en openbare ruimte, verbetering van de toegankelijkheid van voorzieningen en passende huisvesting voor kwetsbare groepen. Het kernteam ‘Leefbare steden & regio’s’ buigt zich de komende tijd over deze vragen en meer.

Type Project
Project
Leefbare steden & regio’s
Mensen staan buiten op straat, voor de Eendagszaak. Ze zijn samen aan het strijken en in gesprek met elkaar
Eendagszaak - Cascoland - credits: Sander van Wettum
chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube