Employed by Nature

Employed by Nature laat zien hoe de gebouwde omgeving een bijdrage kan leveren aan onze natuurlijke ecosystemen en hoe we samen met en omringd door natuur kunnen leven. Lizan Gijsbers en Erik van den Biggelaar kregen een 10 voor dit afstudeerproject van de opleiding Bouwkunde aan de Avans Hogeschool. De ontwerpvraag van het onderzoek is: ‘Hoe kan een natuurinclusieve woning bijdragen aan het verbeteren van de stedelijke biodiversiteit door het leveren van ecosysteemdiensten?’ De conclusie van het project is dat woningen ontworpen kunnen worden die helpen met het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van de groenblauwe dooradering, water vasthouden, zuiveren en hergebruiken en het verbinden, vergroten en verbeteren van groen.

Lizan Gijsbers en Erik van den Biggelaar werden in hun afstudeeronderzoek onder andere begeleid door biomimicry architect Lydia Fraaije.

Type Project
Project
Employed by Nature
Onderdeel van Embassy of

Project door: Lizan Gijsbers & Erik van den Biggelaar

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube