Duurzame landbouw & natuur

De regionale water- en bodemsystemen moeten steeds meer de basis gaan vormen voor ontwikkeling van het landelijk gebied. De verschuiving naar circulaire, biobased productie van grondstoffen en voedsel voor regionaal (her)gebruik laat een kansrijk perspectief zien. Vanuit water en bodem komen tot nieuw handelingsperspectief voor (kringloop)landbouw en natuur; Hoe pak je dat aan? Welke kansen biedt bijvoorbeeld biobased (ver)bouwen voor de duurzame transitie van stad en land?  Het kernteam ‘Landbouw & natuur’, buigt zich de komende tijd over deze vragen en meer.

Type Project
Project
Duurzame landbouw & natuur
Community building - credits: Circlefarming: Rosalie Apituley
chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube