Maakruimte voor Mooi NL

Type Embassy
Theme
Maakruimte voor Mooi NL

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven, denk aan wonen, water, landbouw, mobiliteit, maar ook inclusiviteit en gezondheid. Opgaven die vragen om grote veranderingen. Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? En belangrijker nog: hoe maken we dat aantrekkelijke toekomstbeeld tot realiteit?

 

Binnen de Maakruimte voor Mooi NL learning community bundelen publieke opdrachtgevers, ontwerpers en wetenschappers hun krachten om samen en vanuit verschillende perspectieven de transformatieve kracht van ontwerp te verkennen. Want steeds meer betrokkenen geloven in de kracht van ontwerp om tot een geïntegreerde aanpak van ruimtelijke opgaven te kunnen komen. Toch wordt de transformatieve kracht van ontwerpend denken en doen op tal van plekken nog onvoldoende benut. De Maakruimte voor Mooi NL learning community maakt zich sterk voor een beter begrip over de inzet van verbeeldingskracht en creativiteit bij complexe ruimtelijke vraagstukken. 

Het hart van de learning community wordt gevormd door 36 kernteamleden: koplopers op het gebied van ontwerpend denken en doen. Zij geloven in de transformatieve kracht van ontwerp: in de kracht van verbeelding om tot aantrekkelijke toekomstperspectieven te komen, het verlangen naar een betere toekomst aan te wakkeren en samen concrete stappen richting die nieuwe toekomst te durven nemen. 

Binnen de learning community van Maakruimte voor Mooi NL willen we ontrafelen hoe je ruimte maakt voor ontwerpkracht binnen de complexe ruimtelijke opgaven. Dit doen we in drie kernteams met elk een eigen thema: duurzame landbouw & natuur, energie & circulaire economie, leefbare steden & regio’s. De kernteams bestaan uit deelnemers vanuit lokale overheden, het ontwerpveld, de wetenschap en de beleidswereld, allen aanjagers van verandering vanuit hun eigen positie.

De eerste fase van de learning community loopt tot en met april 2024 en staat in het teken van het verkennen en in kaart brengen van maakruimte. Waar zit ruimte voor ontwerpkracht en waar ontbreekt deze ruimte? Wie is er verantwoordelijk voor het maken van ruimte? En hoe kan je elkaar helpen om ruimte te maken? Tijdens de expedities beantwoorden alle kernteamleden deze vragen vanuit hun eigen rol en verkennen zij elkaar’s perspectieven.

Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO)

De ‘Maakruimte learning community’ maakt deel uit van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO), waarbinnen de kracht van ontwerp vanuit het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gezamenlijk wordt bevorderd. Inhoudelijk sluit de learning community aan bij de concrete grote ruimtelijke uitdagingen en werkwijze van het programma Mooi Nederland van het ministerie van BZK, en bewaakt het hiermee de praktische toepasbaarheid van de binnen de learning community ontwikkelde kennis.

Kernteamleden Maakruimte voor Mooi NL  

Femke Coops

Design Researcher bij Design Impact Transition (DIT) & TU/e
Meer Minder

Femke Coops is design researcher en doet onderzoek naar de rol van design in complexe maatschappelijke vraagstukken. Op dit moment focust ze zich vooral op de rol van loslaten in tijden van transitie, en hoe de werelden van design en transitie onderzoek samenkomen om daaraan bij te dragen. Ze is design researcher bij TU/e en &Coops.

Onderdeel van het kernteam Duurzame landbouw & natuur.

Ziega van den Berk

Landschapsarchitect bij MUST
Meer Minder

Ziega van den Berk (1987) is landschapsarchitect en ruimtelijk vormgever. Ze studeerde interieurarchitectuur aan het Sint Lucas in Boxtel, Spatial Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Ze studeerde (cum laude) af met haar project: Het Doggersland de kraamkamer van de Noordzee, waar ze voor de Doggersbank, een ondiepte in de Noordzee, een windpark ontwierp waarbij ze de opgave benaderde vanuit het bestaande landschap en zeeleven. Ze werd met dit project genomineerd voor de Archiprix van 2021 en ontving de NVTL talent award 2022.  Ze werkt sinds 2013 als ruimtelijk vormgever en landschapsarchitect bij MUST en werkt aan een breed scala aan opgaven door alle schaalniveaus heen in zowel stad, land en zeeschap. Daarnaast is ze gastdocent aan de Academie van Bouwkunst en betrokken bij de Ambassade van de Noordzee. Ziega heeft een brede interesse in het maatschappelijk en ecologische krachtenveld en zet zich onvoorwaardelijk in om de leefomgeving zowel voor mens, dier en plant leefbaarder te krijgen.

Onderdeel van het kernteam Duurzame landbouw & natuur.

Lenneke Büller

Projectleider van het veenweidegebied Aldeboarn – De Deelen, Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn
Meer Minder

Lenneke Büller (Voorburg 1954) 

Op 7 maanden na werk ik mijn hele leven als autodidact. 

1980 – 2004 samenwerking met Frank den Oudsten (Frank den Oudsten Associates, Amsterdam): multimedia programma’s en tentoonstellingsconcepten voor musea in binnen en buitenland (met name Duitsland). Focus op: conceptontwikkeling, scenario en montage, en programma’s over architectuur en stedebouw, waaronder Nederland Nu Als Ontwerp www.frankdenoudsten.nl

2004 aankoop tweede huis Opsterland / Friesland

2004 – 2013 office management, financial control en research & development bij BFAS architectuur stedebouw, Amsterdam. 2009 – 2010: Ontwikkeling Toekomstperspectief gemeente Opsterland.

2014 verhuizing naar Friesland; oprichting The Black Barn B.V.

2015 – 2016: aanjager landgoederenproject Beetsterzwaag (RCE)

2015 – heden: projectcoördinator Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn: Landschapsinventarisatie stroomdal Koningsdiep / de Boarn; initiator en projectleider ‘De Tocht’ een project in het kader van Leeuwarden – Fryslân 2018; projectleider veenweidegebied Aldeboarn – De Deelen namens burgers en boeren: Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn en Gebiedscoöperatie It Lege Midden. 

Onderdeel van het kernteam Duurzame landbouw & natuur.

Janna Bystrykh

Architect, hoofd Architectuur bij Academie van de Bouwkunst
Meer Minder

Janna Bystrykh is architect en onderzoeker. Ze is hoofd van de masteropleiding Architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, waar ze leiding geeft aan de ontwikkeling van een klimaatcurriculum voor architectuur, en runt haar ontwerp- en onderzoekspraktijk BYSTRYKH. Janna deed ervaring op bij KCAP en was associate bij OMA*AMO. In 2023 voltooide ze haar eerste film, Great Pla/ns, over regeneratieve landbouw en gemeenschapspraktijken in de Verenigde Staten. Janna maakt deel uit van het curatorenteam van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2024 (IABR).

Onderdeel van het kernteam Duurzame landbouw & natuur.

Regina Havinga

Adviseur duurzaamheid & ruimtelijke kwaliteit bij de Programmadirectie Hoogwaterbescherming
Meer Minder

Regina Havinga is senior adviseur bij de Programmadirectie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de organisatie die de dijkversterkingsprojecten in Nederland programmeert, subsidieert en ondersteunt. Zij heeft een achtergrond in landschapsarchitectuur en milieukunde en heeft als clusterleider ruimtelijke kwaliteit bij de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier gewerkt vanaf de Planologische Kernbeslissing tot aan de realisatiefase. 

 Regina is initiator van de alliantiebrede aanpak voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit van het HWBP, waarin de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat samenwerken aan de opgave om 2000 km dijken te versterken.

Zij zet zich in om energie & klimaat, circulariteit en ruimtelijke kwaliteit vanaf het eerste moment in het ontwerp van de projecten mee te nemen.

Het nieuwe beleid “Water en Bodem Sturend” en rijksinzet voor ruimtelijke ordening benut zij nu als momentum om op een ontwerpende, co-creatieve manier de samenwerking met andere programma’s te agenderen en om te zetten naar concrete uitvoeringsprojecten. Regina vervult daarin de rol van initiator en bruggenbouwer tussen beleid en uitvoering, kennis en praktijk. 

In de Werkplaats HWBP-PAGW is op die manier afgelopen half jaar een aanpak ontwikkeld die leidt tot resultaten die bijvoorbeeld de dijkversterkingsopgave verkleinen door vanuit het watersysteem en het ecosysteem te ontwerpen. De omvorming van het Ketelmeer in een Keteldelta, door middel van golfremmende natuur, is daar het meest aansprekende voorbeeld van.

Onderdeel van het kernteam Duurzame landbouw & natuur.

Jannemarie de Jonge

Landschapsarchitect & partner bij Wing; Rijksadviseur Leefomgeving
Meer Minder

Jannemarie de Jonge (1961) studeerde landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Zij werkte achtereenvolgens bij de gemeente Ede, provincie Noord Brabant en onderzoeksinstituut Alterra. In deze periode voerde ze als buiten promovendus haar PhD onderzoek uit naar de betekenis van een strategische, onderzoekende ontwerpbenadering ten dienste van complexe omgevingsvraagstukken. De studie onderzoekt het typische ontwerpdenken, in vergelijking met en afgezet tegen wetenschappelijk en politiek denken en handelen (‘Landscape architecture between Politics and Science’: an integrative perspective on landscape planning and design in the network society’. Wageningen, 2009). In 2007 was ze mede oprichter van adviesbureau Wing, gespecialiseerd in duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Nevenfuncties beslaan een breed spectrum van jury’s, wetenschappelijke of strategische adviesraden, onderwijsactiviteiten tot meer activistische initiatieven als het Jaar van de Ruimte (2015).

In 2020 werd zij voor een periode van vier jaar benoemd tot Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Ze combineert dit met haar werk als partner bij Wing.

Onderdeel van het kernteam Duurzame landbouw & natuur.

Lucas De Man

Creatief leider Embassy of Circular and Biobased building, directeur bij Company New Heroes en Biobased Creations
Meer Minder

Lucas De Man studeerde in 2004 af in Germaanse Talen aan de KU Leuven en in 2008 aan de regieopleiding in Amsterdam waarna hij gelijk Stichting Nieuwe Helden begon met Wouter Goedheer. 

Naast zijn werk als artistiek leider van Nieuwe Helden (2008) en Biobased Creations (2019), is Lucas werkzaam als (freelance) regisseur, acteur en conceptontwikkelaar. Hij presenteert verschillende culturele tv-programma’s waaronder Kunstuur en Man en Kunst (AVROTROS).

Vanuit Nieuwe Helden neemt hij ook extra rollen op zo was hij Stadskunstenaar van Den Bosch (2012-2016) Artist in Residence van de Rabobank (2017-18), Curator van TAZ (2019), creative director van TED X Amsterdam (2017) en van het Amsterdam Light Festival (2020) en is hij sinds 2019 samen met Pascal curator van The Embassy van Biobased and Circular Building.  Daarnaast is Lucas een veelgevraagde host en spreker voor grote en kleine evenementen in binnen- en buitenland. Lucas won ook verschillende prijzen en nominaties maar daar praten we een andere keer over. 

Onderdeel van het kernteam Duurzame landbouw & natuur.

Marcel de Theije

Projectmanager provincie Zeeland
Meer Minder

Onderdeel van het kernteam Duurzame landbouw & natuur.

Peter Veenstra

Eigenaar landschapsarchitect bij Lola landscape architects
Meer Minder

Landscape architect and co-founder of LOLA Landscape Architects in Rotterdam and Shenzhen. Peter Veenstra leads many international design and research projects and is active as a guest lecturer and co-curator. In design projects, he strives to turn innovative ideas into achievable designs.

Even though LOLA is an acronym for Lost Landscapes, which was born out of a fascination for the adventurous fringe, poetic leftover space, and spontaneous nature, the natural development of the office led him to design places like the adidas HQ campus, and Shenzhen’s main waterfront, Shenzhen Bay Park. With self-initiated studies and design researches, he keeps on working on topics that deserve more attention in the field of (landscape) architecture. Examples of his designs are Park Vijversburg in Tytsjerk, Singelpark in Leiden, Forest Sports Park in Shenzhen, Composed Nature in Neerpelt. Recent research focused on post-disaster landscapes, carbon positive land use, afforestation, and climate adaptation in the urban environment.

In 2013, Peter Veenstra received the Rotterdam Maaskant Prize for Young Architects, in 2014 the TOPOS landscape award, and in 2020, WAF China Awards for both Excellent Design and Best Landscape. He co-wrote the first monograph on LOLA, titled ‘Lost Landscapes’, and the second, titled ‘In Search of Sharawadgi’.

Onderdeel van het kernteam Duurzame landbouw & natuur.

Barbara Vos

Creatief leider Embassy of Food, onderzoeker en impact strateeg
Meer Minder

Barbara Vos is een doorgewinterde programmastrateeg, onderzoeker en creatieve denker. Met een diepgaande focus op kritieke duurzaamheidsuitdagingen blinkt ze uit in het overbrengen van deze complexe kwesties naar het publieke bewustzijn door de dynamische fusie van design, storytelling en actiegedreven programma’s.

Met een uitgebreide staat van dienst van meer dan tien jaar heeft Barbara samenwerkingen tot stand gebracht met invloedrijke entiteiten zoals ID&T, het Ministerie van Economische Zaken, de Gemeente Rotterdam, Pakhuis de Zwijger, de Provincie Fryslan, Tegenlicht, What Design Can Do, Next Nature, Arcadia, De Uitkijkers (Friesland), Dutch Design Foundation en BlueCity.

Barbara’s vaardigheid ligt in het maatschappelijk en toegankelijk maken van zwaarwegende duurzaamheidsthema’s, gebruikmakend van de dwingende kracht van design en verhaal. In de loop van haar carrière heeft ze laten zien dat ze een unieke bedrevenheid heeft in het ontwikkelen van innovatieve programma’s en het samenbrengen van diverse belanghebbenden voor impactvolle initiatieven. Of ze nu samenwerkt met overheidsinstanties, baanbrekende creatieve platforms of de basisgemeenschap, Barbara kanaliseert haar expertise consequent om samenhangende strategieën te creëren die grenzen overschrijden en het gesprek op een hoger plan tillen.

Onderdeel van het kernteam Duurzame landbouw & natuur.

Bregje van Wesenbeeck

Wetenschappelijk directeur bij Deltares, expert Naturebased Solutions en associate professor bij de Technische Universiteit Delft, jurylid EO Wijersprijsvraag
Meer Minder

Dr. Bregje van Wesenbeeck is wetenschappelijk directeur van Deltares, een Nederlands onderzoeksinstituut voor waterbeheer, en senior expert in nature-based solutions (NBS). Ze is ook universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft in nature-based solutions en op ecosystemen gebaseerde aanpassing voor klimaatverandering en rampenrisicovermindering. Haar onderzoek richt zich op biogeomorfologische interacties in delta’s met een focus op kwelders en mangroves en ze geeft les in het begrijpen van natuurlijke processen in het hele curriculum van de TU Delft. Ze initieerde testprogramma’s van begroeide kust- en rivierlandschappen onder extreme omstandigheden. Dit werk wordt gebruikt om numerieke modellen te verbeteren om de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van het functioneren van NBS te vergroten. Daarnaast doet ze onderzoek naar effectief herstel van kusthabitats. Ze streeft ernaar om zowel de wetenschappelijke onderbouwing als de verdere praktische toepassing van nature-based solutions te versterken. Bij Deltares heeft ze meer dan 15 jaar ervaring in het werken met ontwikkelingsbanken, VN, ngo’s en overheden in Azië, Afrika, de VS en Nederland, voor wie ze advies geeft over overstromingsrisicovermindering, erosiemitigatie en aanpassing aan klimaatverandering. Ze gebruikt haar systeemkennis en projectervaring om de haalbaarheid van interventiestrategieën in verschillende kust-, rivier- en stedelijke omgevingen te evalueren. Als wetenschappelijk directeur is zij voorzitter van de wetenschapsraad van Deltares, die adviseert over kwaliteit en richting van het werk en de organisatie. Ze is een inclusieve, geduldige en pragmatische teamleider met ervaring in het leiden van multidisciplinaire en multiculturele teams.

Onderdeel van het kernteam Duurzame landbouw & natuur.

David van Zelm van Eldik

Coördinator landbouw en natuur Mooi NL en programmaleider ONS Landschap, Ministerie van BZK
Meer Minder

David van Zelm van Eldik (1974) heeft landschapsarchitectuur gestudeerd in Wageningen. Hij heeft zich daarna binnen de Rijksoverheid in verschillende rollen bezig gehouden met ruimtelijke ordening en infrastructuur. Hij was programmaleider Routeontwerp van Snelwegen voor Verkeer en Waterstaat. In die rol werkte hij met verschillende overheden aan routevisies voor de A2, A4, A27. Vanaf 2009 was David voor VROM de trekker van het Innovatieprogramma  Mooi Nederland. Daarna richtte David het Delta-atelier op. Een werkplaats voor ontwerpend onderzoek als onderdeel van het nationale Deltaprogramma. In 2013 werd hij programmadirecteur van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, waarmee hij de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie tot stand bracht. Vanaf eind 2014 zette hij als programmaleider het proces op rond het maken van de eerste Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op dit moment trekt David vanuit BZK het programma ONS Landschap en werkt hij binnen Mooi Nederland aan de thema’s Landbouw en natuur. Daarnaast ontwikkelt hij via www.Gebiedsopstellingen.nl een systemische benadering in het ruimtelijk domein (zie www.gebiedsopstellingen.nl). In zijn vrije tijd is hij een actief skiër, zeiler en theatersporter.

Onderdeel van het kernteam Duurzame landbouw & natuur.

Charles Aangenendt

Coördinator clusters van grootschalige bedrijventerreinen Mooi NL, Ministerie van BZK
Meer Minder

Onderdeel van het kernteam Circulaire economie & energie.

Pallas Agterberg

Challenge Officer, Alliander
Meer Minder

Pallas (1963) is afgestudeerd in sociale wetenschappen, informatiemanagement, bedrijfskunde en kunstacademie. Ze werkte begin jaren negentig bij implementaties van nieuwe bedrijfsprocessen die veranderden door automatisering. Van 1995 tot 2005 richtte ze zich als consultant en interim manager op organisatieverandering, innovatie en productontwikkeling. Pallas is sinds 2001 actief in de energiebranche en werkt sinds 2004 binnen Alliander.
Ze is lid van de raad van toezicht MVO Nederland, voorzitter van de raad van toezicht OnePlanet Research, lid van de nationale raad Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur, en lid van adviesraden voor Amsterdam en andere Nederlandse steden, provincies en EU-initiatieven.

Onderdeel van het kernteam Circulaire economie & energie.

Paul Gerretsen

Agent Vereniging Deltametropool
Meer Minder

Paul Gerretsen is hoofdontwerper op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur. Hij heeft gestudeerd aan de gerenommeerde universiteiten TU Delft en de ETH Zürich. Hij studeerde af met een eervolle vermelding in 1999 aan de TU Delft als Master of Science, Architecture. Na zijn opleiding werkt hij voor de Nederlandse Rijksplanologische Dienst, waar hij betrokken is geweest bij studies voor de ontwikkeling van een strategische ruimtelijke ordening voor Nederland. Vanaf 2003 heeft Paul Gerretsen gewerkt bij Maxwan A+U voor zowel stedelijke en regionale ontwerpen en studies.

Hij was projectleider van het prestigieuze Barking Riverside Master Plan, een nieuw stadsdeel voor 25.000 mensen in de London Thames Gateway (Oost-Londen) en hij werkte aan het regionale project ‘Deltametropool’, een studie over de toekomst van de Randstad.

Tussen 2005 en 2008 was Paul Gerretsen ateliermeester van Atelier Zuidvleugel, een onderzoekatelier van de publieke partijen in de Zuidvleugel van de Randstad, geïnitieerd door de Provincie Zuid-Holland. In deze functie was hij verantwoordelijk voor projecten en publicaties over de ontwikkeling van bereikbaarheid, stedelijkheid en landschap in de netwerkstad die de zuidelijke Randstad aan het worden is. 

Sinds 2001 doceert hij op tal van scholen en universiteiten waaronder de Technische Universiteit Delft, de Technische Universität München en de Academies van Bouwkunst in Arnhem, Amsterdam en Rotterdam. 

Sinds 2008 is hij agent van de Vereniging Deltametropool, het platform en laboratorium dat zich richt op de metropolitane ontwikkeling van Nederland. In zijn functie geeft Paul Gerretsen richting aan de koers van de vereniging, leiding aan het uitvoerende agentschap en is hij een veel gevraagde opinion leader en moderator op het terrein van de grootschalige stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast wordt hij ook regelmatig door buitenlandse overheden en instellingen als adviseur geraadpleegd.

Onderdeel van het kernteam Circulaire economie & energie.

Maarten Hajer

Politicoloog en stedenbouwkundige, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Maarten Hajer is sinds oktober 2015 bijzonder hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij hoogleraar Public Policy aan de Universiteit van Amsterdam (1998-2015) en directeur-generaal van het Planbureau voor de Leefomgeving (2008-2015). Hajer was curator van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) in 2016 en van Places of Hope, een tentoonstelling en manifestatie die deel uitmaakte van het programma van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Onderdeel van het kernteam Circulaire economie & energie.

Saskia Naafs

Strategisch adviseur, College van Rijksadviseurs
Meer Minder

Strategisch adviseur bij College van Rijksadviseurs, werkt aan lange termijn toekomstperspectieven voor Nederland. Saskia studeerde sociologie en internationale ontwikkelingsstudies in Amsterdam en volgde de postdoctorale opleiding krantenjournalistiek in Rotterdam.

Onderdeel van het kernteam Circulaire economie & energie.

Gerjan Streng

Partner en architect Bright, onderzoeker Academie van Bouwkunst A’dam
Meer Minder

Gerjan Streng is architect en een van de partners van Bright. Binnen dit bureau is hij gespecialiseerd in het ontwerpend onderzoeken van het thema Energie en Ruimte. 

Gerjan werkt binnen de programma NOVEX aan de inventarisatie van provinciale en nationale ambities van de grote komende opgaven binnen het perspectief ‘Ordenende netwerken van energie en (circulaire) economie’. Voor Mooi Nederland heeft hij inspirerende voorbeeldprojecten van ruimtelijke kwaliteit in de energieinfrastuctuuren de circulaire economie in beeld gebracht. Nu werkt hij verder aan de uitwerking en mogelijke toepassingen van inrichtingsconcepten voor hubs,  hoofdverbindingen en ‘grote gebieden’ van energie. 

Verder was hij betrokken als ruimtelijke specialist in drie RES-regio’s: Midden-Holland, Noord-Holland-Noord en Noord-Holland-Zuid. Bij het Klimaatakkoord adviseerde hij aan de sectortafel Gebouwde Omgeving en heeft hij bijgedragen aan de verbinding met de NOVI. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft hij gewerkt aan een Ruimtelijke Strategie voor het Energiesysteem, om de ruimtelijke gevolgen van keuzes op de grote schaal van het energiesysteem in beeld te brengen. Studies naar onderstations (OHM) en middenspanningsruimten (Architectuur onder Spanning) leveren inzichten op over de inpassing van deze energie-infrastructuur en kansen die de ontwikkeling ervan biedt voor het verbeteren van de leefomgeving.

Onderdeel van het kernteam Circulaire economie & energie.

Teun Strikkers

Duurzaamheid en energie specialist DRIFT en, ontwerper design studio Willow
Meer Minder

Teun is adviseur en onderzoeker bij Drift en voornamelijk actief in de thema’s energietransitie en circulaire economie. Voor het havenbedrijf Rotterdam werkt hij aan een grondstoffentransitie strategie die de afhankelijkheid van essentiële materialen blootlegt. Hiernaast is hij onderzoeker bij het EU-project JustWind4all, dat zich bezighoudt met vragen als: voor wie zijn de lasten en de lusten van windenergie? En hoe kan de overheid dit rechtvaardig faciliteren? Ook werkt Teun binnen Drift eraan om samenwerking tussen transitiewetenschappen en ontwerp te versterken. 

Naast zijn werk bij Drift is Teun ontwerper bij Design Studio Willow. Met Willow onderzoekt en ontwerpt hij met duurzame materialen voor een positievere impact op de (niet-)menselijke gebruiker . Voorbeelden zijn de Momentum collectie, een serie duurzame lampen en Willwater, een bio-based waterfilter.

Onderdeel van het kernteam Circulaire economie & energie.

Robbert de Vrieze

Ontwerper Transformers, voorzitter Delfshaven Energie Coöperatie
Meer Minder

Robbert de Vrieze (Westenschouwen, 1973) is maatschappelijk ontwerper & architect. Hij opereert op het snijvlak van ontwerp, politiek en economie met zijn bureau en netwerk Transformers.

Na Industrieel Product Ontwerpen en Fijnmechanische Techniek gestudeerd te hebben werkte hij voor Philips en ontwerpbureau EJOK. Toen hij zijn eigen bureau startte (eerst HUB en daarna Transformers) ontwikkelde hij een fascinatie voor transformatie van oude gebouwen en gebieden en werkte hij aan de transformatie van Graansilo Maashaven en RDM Campus. Het wonen in (wooncoöperatie avant la lettre)de Stampioendwarsstraten op Rotterdam Zuid was de katalysator voor een fascinatie met zelforganisatie. Beide interesses leidden tot een master in Architectuur aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst waar hij in 2012 afstudeerde op ‘de Architectuur van Politiek & de Politiek van Architectuur’.

In 2013 was hij medeoprichter van WIJ Delfshaven; een (a-)politiek netwerk van bewonersinitiatieven in Rotterdam West. Hij deed succesvol mee met lokale verkiezingen en heeft 4 jaar als volksvertegenwoordiger in de Gebiedscommissie Delfshaven gediend. Hij is ook mede-initiatiefnemer van Delfshaven Coöperatie, een wijkcoöperatie met een lokaal investeringsfonds voorx de lange termijn waardeontwikkeling van Bospolder-Tussendijken. Met dit samenwerkingsverband van institutionele partners, lokale initiatieven en betrokken bewoners worden nieuwe initiatieven voor community building, lokaal welzijn, werk en energie geïnitieerd en gefaciliteerd.

Vanuit een focus op de gezonde stad is Robbert een van de oprichters van Stadslab Luchtkwaliteit. Een netwerk van bewoners, ondernemers en ontwerpers die luchtkwaliteit zichtbaar en tastbaar maken. Daarnaast was hij bestuurslid bij maatschappelijke makerspace Bouwkeet. Meer recent was hij medeoprichter van de Delfshaven Energie Coöperatie waarmee in 2022 850 collectieve zonnepanelen op 3 scholen ontwikkeld zijn waarvan de opbrengst van de verkoop van duurzame elektriciteit terugvloeit naar de 200 leden én de wijk.

Onderdeel van het kernteam Circulaire economie & energie.

Marco Vermeulen

Architect en urban designer, Studio Marco Vermeulen
Meer Minder

Studio Marco Vermeulen is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw, landschap en onderzoek. Het bureau is gevestigd op een bijzondere locatie aan de Maas in het centrum van Rotterdam.

De focus van het bureau ligt op de conceptfase, waarbij de vragen zelf vaak onderwerp van onderzoek zijn. We zijn betrokken bij zeer relevante en vaak nieuwe of verwaarloosde ruimtelijke opgaven met een vraag naar innovatieve oplossingen en nieuwe typologieën.

De meeste projecten hebben een focus op het sluiten van kringlopen op het gebied van energie, water en grondstoffen. We zijn vaak betrokken bij projecten waarbij klimaatverandering en waterveiligheid worden gekoppeld aan kansen voor ruimtelijke kwaliteit.

Onderdeel van het kernteam Circulaire economie & energie.

Sander van der Waal

Research director Waag
Meer Minder

Sander van der Waal is research director bij Waag. Hij is verantwoordelijk voor de onderzoeksagenda, waarbij hij nauw samenwerkt met de hoofden van de onderzoeksprogramma’s en de leads van de veertien labs. Zijn doel is om het onderzoek van Waag te laten bijdragen aan positieve verandering: op lokaal gebied in Amsterdam, nationaal in Nederland, en internationaal in de vele Europese samenwerkingsverbanden. Sander onderhoudt en ontwikkelt het netwerk van onderzoekspartners en representeert Waag publiekelijk tijdens debatten, evenementen en webinars.

Eerder leidde Sander het Future Internet Lab, waar hij werkte aan de missie menselijke waarden centraal te zetten bij de manieren waarop technologie en data worden ontworpen en uitgerold in de maatschappij, gebaseerd op Waag’s principes van openheid, eerlijkheid en inclusiviteit. 

Sander heeft informatica en filosofie gestudeerd in Amsterdam, en heeft ruime ervaring in open-source software ontwikkeling, open data en open kennis, en data-infrastructuren.

Onderdeel van het kernteam Circulaire economie & energie.

Sjoerd Bootsma

Artistiek directeur Arcadia
Meer Minder

Sjoerd Bootsma is als artistiek directeur één van de drijvende krachten achter Arcadia, een toonaangevende cultuurtriënnale in Fryslân. Vanaf 2011 speelde hij een belangrijke rol in Leeuwarden-Friesland, Europese Culturele Hoofdstad 2018 (LF2018), eerst als bidbook-schrijver en later als programmamaker en co-artistiek leider. Arcadia is een vervolg op LF2018 en betrekt talloze professionele en niet-professionele makers in artistieke projecten die de vraag stellen hoe we de grote maatschappelijke transities van vandaag aanpakken als een ‘iepen mienskip’. In 2022 trok Arcadia 800.000 bezoeken met diverse voorstellingen, exposities en manifestaties. Er werden meer dan 100 gemeenschapsinitiatieven georganiseerd, waaronder het immersieve kunstwerk ‘Bosk’, een wandelend bos van 1200 bomen dat onlangs bekroond is met een Dutch Design Award. Sjoerd omarmt radicale verbeelding en wil Fryslân helpen zich te positioneren als dynamische, rurale Europese regio. De missie: maatschappelijk vraagstukken aangaan via kunst en de kracht van de gemeenschap.

Onderdeel van het kernteam Leefbare steden & regio’s.

Elma van Boxel and Kristian Koreman

Oprichters van ZUS [Zones Urbaines Sensibles]
Meer Minder

Elma van Boxel and Kristian Koreman are the founding partners of ZUS [Zones Urbaines Sensibles]. Since starting in 2001, ZUS practices architecture, urban planning, and landscape design, pushing the boundaries between these different domains.

Van Boxel studied Landscape Architecture at Larenstein University, Architecture at Greenwich University, and Architecture and Urbanism at the Academy for Architecture in Rotterdam. Kristian Koreman studied Landscape Architecture at Larenstein University and Philosophy at the Erasmus University. 

Van Boxel and Koreman lead ZUS and regularly teach and lecture at universities worldwide. In 2012 they curated for the International Architecture Biennial Rotterdam and were the first lab team members for the BMW Guggenheim Lab, New York. They are Visiting Professors at the Syracuse University School of Architecture, New York.

The duo regularly publishes critical articles, letters, and books, including ‘Re-public – Towards a New Spatial Politics’ (2007) and ‘101 Streets – The Implosion of the Public Domain’ (2014), and ‘The City of Permanent Temporality’ (2019).

The work of ZUS / Van Boxel and Koreman has been widely exhibited, including the Guggenheim, New York, the Venice Biennial, the V&A, London, and the Istanbul Modern, and will have their first retrospective at Museo d’Antioquia in Medellín, Colombia.

Their unsolicited advice and interdisciplinary work led to them winning the 2007 Maaskant Prize for Young Architects, being named Architect of the Year in 2012, receiving the Urban Intervention Award Berlin, being finalists for the European Prize for Public Space in 2016, and being nominated for the Mies van der Rohe Award in 2017.

Onderdeel van het kernteam Leefbare steden & regio’s.

Harry Platte

Directeur/bestuurder Parteon
Meer Minder

 Harry Platte is directeur-bestuurder van Parteon. Sinds 2017 staat hij aan het roer van de woningcorporatie die gevestigd is in Wormerveer. De corporatie heeft ruim 17.000 huurwoningen in de Zaanstreek in de portefeuille, waarvan het merendeel bestaat uit sociale huurwoningen. 

Met ruim 25 jaar ervaring in de sociale woningbouw is Harry Platte een verbinder van de werelden van gemeenschap, overheid en bedrijfsleven. Via functies als o.a. ontwikkelingsmanager en regiomanager bij woningcorporatie Ymere in Amsterdam ontwikkelde hij zich tot de vernieuwer en verbinder in de woningcorporatiesector die hij vandaag de dag is. Bovendien start hij graag initiatieven die de sector opschudden, zoals Opgewekt Wonen, Burgerberaad, Vergunnen-in-1-dag en de NH Bouwstroom. De laatste is een samenwerkingsverband van woningcorporaties, bestuurders en bouwers om gezamenlijk modulaire, conceptuele woningen te realiseren.

Onderdeel van het kernteam Leefbare steden & regio’s.

Renee Scheepers

Belevingsarchitect, Design Researcher bij Scheepers&Renee
Meer Minder

Renee Scheepers geeft met haar bureau Scheepers&Renee inzicht in waar mensen naar verlangen. Door grondig onderzoek laat zij zien wie de mensen zijn die in een toekomstig gebouw, bouwproject, park of publieke plek gaan leven en hoe zij zich (graag) gedragen. Door goed te luisteren en te kijken biedt zij aanknopingspunten om niet alleen het landschap of het gebouw maar ook de beleving ervan te ontwerpen.

Door zichzelf belevingsarchitect te noemen verwierf ze een plek aan de tafel bij grootschalige gebiedsontwikkelingen en gebouwtransformaties waaraan ze mee mocht ontwerpen. Zo kan zij erop toezien dat haar onderzoek ook tot resultaten leidt. Daardoor kan zij werken aan plekken, op kleine en grote schaal, die passen als een jas. Die je verassen, die je omarmen, die je gelukkiger en zelfs gezonder maken waarin niet de stenen maar het leven het uitgangspunt is.

Zie o.a.: VDMA-terrein, NRE-terrein, het Gasthuiskwartier, Victoriapark in het Emmasingelkwadrant, STEK in de Groote Wielen.

Foto: Boudewijn Bollmann

Onderdeel van het kernteam Leefbare steden & regio’s.

Roel Schoenmakers

Initiatiefnemer Cascoland
Meer Minder

Roel Schoenmakers is een van de initiatiefnemers van het creatieve collectief Cascoland dat wil bijdragen aan een sociaal en ecologisch duurzame samenleving middels kunst & cultuur met interdisciplinaire teams bestaande uit beeldend kunstenaars, ontwerpers, performers, bewoners, chef-koks, tuiniers en wetenschappers. Cascoland opereert vanuit de Van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West te midden van een boomgaard in de openbare ruimte die door Cascoland en bewoners is gerealiseerd en wordt onderhouden. Tegelijkertijd is Cascoland actief in een aantal internationale projecten rondom openbare ruimte en stedelijk groen met ‘Art as a tool to make change happen!’. www.cascoland.com

Onderdeel van het kernteam Leefbare steden & regio’s.

Marloes Schreur

Programmadirecteur Leeuwarden Oost
Meer Minder

Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. Opgegroeid in een liefdevol gezin in armoede waar ik veel van heb geleerd. Toen ik op schoot zat bij mijn vader en een studie moest kiezen, besloot ik te gaan voor bestuurskunde/overheidsmanagement omdat je daar maatschappelijk een verschil kunt maken. Die levenservaring zet ik vanuit mijn drive nu in op mijn werk. Ik geloof in de kracht van kwetsbaarheid. Daarbij hebben we als mens perspectief nodig in het leven. De mensen en de vooruitgang in het leven staat in mijn werk altijd centraal. Ik heb op diverse terreinen gewerkt zoals wijkzaken, maatschappelijk opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg, oprichting wijkteams, doorbraakmethode ontwerpen en aanpak eenzaamheid. Thema’s vanuit verschillende domeinen die in het programma Leeuwarden Oost samen komen. Het programma Leeuwarden Oost draait om het doorbreken van armoede voor de nieuwe generatie. Het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vergroten van de hoop op een betere toekomst in leren, werken, wonen en gezondheid is. Voor veiligere en leefbare wijken. Hoe mooi is dat om dit samen met en vanuit de mensen op te pakken, iedere partner vanuit zijn of haar taak en kwaliteit.  

Wat nog mist in de aanpak van Leeuwarden Oost is een beeldend perspectief van het stadsdeel. Denk aan bosk waar mensen in geloven en voor gaan. Dat zou ik met deze groep ontwerpers, wetenschappers en natuurlijk met de mensen in de wijken willen ontwikkelen.

Onderdeel van het kernteam Leefbare steden & regio’s.

Marieke Sloep

Programmadirecteur Pact Poelenburg Peldersveld, Nationaal Programma Zaandam Oost, Gemeente Zaanstad
Meer Minder

Onderdeel van het kernteam Leefbare steden & regio’s.

Jurian Strik

Ontwerpstrateeg Agenda Stad, ministerie van BZK
Meer Minder

Jurian werkt als creatief strateeg voor ontwerpbureaus, culturele instellingen en overheden. Hij zet zijn ontwerpprojecten in als aanjager voor culturele verandering binnen de organisaties waarvoor hij werkt. Door mogelijke toekomsten te verbeelden, door samen met opdrachtgevers en ontwerpers te experimenteren en door doorlopend samen te leren van dit ontwerpproces, maakt hij blijvende verandering binnen organisaties mogelijk. Sinds 2018 werkt hij in opdracht van Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan verschillende City Deals en hun overkoepelende leergemeenschap.

Onderdeel van het kernteam Leefbare steden & regio’s.

Jornt van Zuijlen

Programmamanager Participatie bij Gemeente Den Haag en projectleider bij programma Leefbaarheid & Veiligheid bij Ministerie BZK
Meer Minder

Jornt van Zuylen heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan Universiteit Twente. Na zijn studie heeft hij verschillende functies binnen de lokale en Rijksoverheid bekleed, waaronder aanjager burgerparticipatie en verkenner doe-democratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van 2015-2018 was hij projectleider van de BZK/VNG-programma de Democratic Challenge. Dit programma was gericht op vernieuwing van de lokale democratie, waarbij experimenten voor vernieuwing van de lokale democratie werden verzameld, gebundeld en ondersteund. Vanuit BZK werkt hij momenteel aan diverse participatie- en democratieprojecten bij VNG, BZK en gemeenten.

Onderdeel van het kernteam Leefbare steden & regio’s.

Christiaan Wallet

Sectormanager gebiedsontwikkeling, economie & bedrijfsvoering, Gemeente Leeuwarden
Meer Minder

Christiaan Wallet (1977) vervult sinds 2021 bij de gemeente Leeuwarden de functie van sectormanager en plaatsvervangend directeur. Plat gezegd is hij verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met gebiedsontwikkeling, economie en ruimtelijke strategie. Binnen het gebied Leeuwarden Oost is hij ambtelijk opdrachtgever voor het Ontwikkelkader (een integrale ruimtelijke visie) en de projecten Heechterp (sloop en nieuwbouw van ca 500 woningen) en Nieuw Oud Oost (sloop en herontwikkeling van het Cabuurstadion en omliggende terreinen tot eveneens ca 500 woningen).

Van huis uit is Christiaan sociaal geograaf (UU). Hij werkte van 2002 tot 2019 bij diverse ministeries als beleidsmaker op het gebied van verstedelijking, stedelijke vernieuwing, klimaatadaptatie en externe veiligheid. In 2019 zegde hij al zijn contracten op, behalve zijn huwelijk, om in Friesland te kunnen gaan wonen. Tussen 2019 en 2021 werkte hij als afdelingshoofd bij de gemeente Smallingerland (Drachten).

In de lokale praktijk is Christiaan bezorgd over de uitvoerbaarheid van beleid. Hoe kan ontwerp helpen om van ingewikkeldheid tot complexiteit te komen?

Onderdeel van het kernteam Leefbare steden & regio’s.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube