From the police with love

Ook in vredestijd contact hebben met burgers is kenmerkend voor de Nederlandse politie. Met de toename van complexe ondermijnende criminaliteit wordt deze houding steeds belangrijker. Want, bepleiten gezagsdragers, alleen in samenwerking met de samenleving kunnen we vat krijgen op deze vorm van criminaliteit.