Watersysteem in balans

We willen slimmer omgaan met water om het systeem weer in balans te brengen. Dat kan door de grote natuurlijke kringloop niet te verstoren, water niet meer af te voeren en elke druppel regenwater in de bodem te infiltreren. Het gaat ook om minder water vies maken, zuinig met water omgaan en water zuiveren.

Type Theme
Onderdeel van Embassy of Water
Theme
Watersysteem in balans
Onderdeel van Embassy of Water

The Weather Makers bouwden een kraamkamer van biodiversiteit: de Eco Oasis. Water is de basis van al het leven en een beek vol leven is een gezonde plek. De magische wezens die hier gekweekt worden heten diatomeeën. 

Studio 1:1 onderzoekt de toekomstige rol van het waterschap in tijden van klimaatcrisis. Met Droogteschap werken ontwerpers, Waterschap De Dommel en het lectoraat ‘Places and Traces’ van de Design Academy Eindhoven aan een waterschap die klaar is voor de toekomst.

icon-arrow-thin icon-close-super-thin