Urban mining

Urban Mining is het winnen en opnieuw gebruiken van materiaal uit bestaande gebouwen.

Type Project
Project
Urban mining

Projectontwikkelaars slopen gebouwen vaak volledig, slechts een paar ruwe materialen worden hergebruikt. Het maken van een geveldeel of raamkozijn, kost echter veel energie en productietijd. Urban Mining is een methode die het mogelijk maakt om deze producten veel langer in te zetten dan nu gebruikelijk is, zodat er energie, productie tijd en grondstoffen bespaard kunnen worden. 

De circulaire methodiek ‘hergebruik materialen’ is verwerkt in de badkamer. De specifieke materialen worden hier nader toegelicht.

icon-arrow-thin icon-close-super-thin