This is not a drill

Type Project
Onderdeel van Embassy of Safety
Project
This is not a drill
Onderdeel van Embassy of Safety

De criminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen neemt al jaren af. Dit geldt echter niet voor wapenincidenten, deze zijn het afgelopen jaar juist gestegen. Aan de basis van deze incidenten ligt vaak een conflict dat door online groepsdruk op sociale media wordt vergroot. Social media fungeert hier als het ware als een katalysator. 

Gewelddadige content is door sociale media veel toegankelijker geworden. Het gevolg? Een angstcultuur waarin geweld is genormaliseerd. Vaak hebben kwetsbare jongeren een mes op zak om zich veilig te voelen .

Om het zicht op de online wereld in Amsterdam Zuidoost te verbeteren wil Gemeente Amsterdam een kleinschalige pilot starten en een online basisteam oprichten met jongerenwerk, een straatcoach, projectleiders Jeugd & Veiligheid en een digitale wijkagent.

In het Embassy Lab ‘Jonge Aanwas’ gingen Gemeente Amsterdam en ontwerpbureau Greenberry aan de slag met de vraag: Hoe kan het Online Basisteam op korte termijn en binnen de beperkingen van de wetgeving, zicht krijgen op de onlinewereld van jongeren? Ontwerpbureau Greenberry bracht alle betrokkenen bij elkaar in een co-design traject. Na een uitvoerige onderzoeksfase, waarin betrokkenen en experts zijn geïnterviewd, is er in co-creatie met het op te richten Online Basisteam gewerkt aan een oplossing: LookBack. LookBack is een interactieve tool die de samenwerking binnen het Online Basisteam stimuleert. 

LookBack stelt het Online Basisteam in staat om gezamenlijk een incident met terugwerkende kracht in kaart te brengen. Alle leden van het team komen samen en brengen relevante informatie en digitale content in. De tool helpt hen om deze content op een tijdlijn te zetten en zo op een integrale manier het grotere plaatje te zien. Door op deze manier te werken wordt bovendien gewerkt aan een nauwere samenwerking tussen alle betrokkenen. 

Als bezoeker van Dutch Design Week kunt u zelf in de schoenen stappen van het Online Basisteam met de installatie ‘This is not a drill’, waarin je online content te zien krijgt en moet bepalen of deze content wel of niet te maken heeft met een geweldsincident.

De deelnemende ontwerper is Greenberry i.s.m. Gemeente Amsterdam

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube