The Water Animals

In onze maatschappij zien we water als product, in plaats van als een natuurlijke, gemeenschappelijke bron. We moeten weer beter voor water zorgen, zegt social designer Bernhard Lenger. Hij ontwierp Water Animals die ons helpen anders met water om te gaan.

Type Project
Onderdeel van Embassy of Water
Project
The Water Animals
Onderdeel van Embassy of Water

Een watertransitie is nodig, daar is ieder het inmiddels over eens. Dat gaat vaak over de vragen: hoe kunnen we water minder vies maken, hoe gaan we het hergebruiken en regenwater infiltreren in de bodem? Maar er is meer aan de hand. Want we hebben een systeem ontwikkeld waarmee we water kunnen behandelen als een product. Het wordt als service geleverd of in de winkel in flessen gekocht. Water kan iemands eigendom zijn.

Hoewel dit systeem er voor zorgt dat we schoon drinkwater watertoegankelijkheid kunnen garanderen, hebben we ook een essentieel onderdeel van ons lichaam en de omgeving waarin we leven gecommercialiseerd. Door deze omslag is ook de verantwoordelijkheid voor water verschoven van het publieke domein naar de overheden en bedrijven. Lenger maakt water persoonlijk. “The Water Animals” is een campagne om weer contact te maken met water en te begrijpen hoe we met elkaar voor het water om ons heen kunnen zorgen.

We zouden allemaal de verantwoordelijkheid voor water weer moeten voelen, zegt Lenger. Eigenlijk zouden we water als een metgezel moeten zien, zoals een kat waar je goed voor zorgt. Om anders met water te leren omgaan, ontwierp hij acht waterhuisdieren. Elk van de dieren staan symbool voor de belangrijke watervraagstukken waar we voor staan. Ze geven inzicht in: behoud van drinkwaterkwaliteit, onderhoud van grondwaterkwaliteit en grondwaterpeilen, droogte en overstromingen door extreme weersomstandigheden, klimaatverandering en toenemende verstedelijking.

De waterhamster rent in zijn waterrad om water door de leidingen te stuwen. Help de waterhamster om minder hard te werken door de kraan vaker dicht te doen. De waterneushoorn vraagt meer verzorging. Hij vindt het heerlijk om in de aarde te rollen in jouw buurt. Haal de tegels uit je tuin of maak een neushoornpark samen met buurtbewoners om de waterneushoorn ruimte te geven. Wat heeft water nodig en hoe leren we ervoor te zorgen? Welk dier kies jij en waarom? Doe hier de Water Dieren Quiz!

Bekijk dit project op de Dutch Design Week website.

Studio Bernhard Lenger

Bernhard Lenger is een ontwerper gespecialiseerd in communicatie en sociaal design. Met zijn ontwerpen stelt hij het publiek in staat om de hedendaagse uitdagingen te begrijpen, erover te communiceren en actie te ondernemen. Hij is gefascineerd door het feit dat ieder mens is opgegroeid met water; sommigen met de schaarste ervan, anderen met overschot. Daarom wil hij het publiek laten deelnemen aan het gesprek en de transitie over hoe we het water om ons heen waarderen en behandelen.

icon-arrow-thin icon-close-super-thin