The niteshop: ambassade van de superdiverse stad

Ouder worden in de stad

Type Project
Project
The niteshop: ambassade van de superdiverse stad

We hebben meer en meer te maken met een nieuwe stedelijke realiteit. Daarom is het essentieel andere structuren te ontwerpen en na te denken over het belang van futuristische instituten. The Niteshop: ambassade van de superdiverse stad is zo’n futuristisch instituut. Hier staat de rijkdom die je vindt in superdiverse steden centraal.

The Niteshop beschouwt de kennis en kunde van burgers aan de rand van de samenleving als onmisbaar voor de aanpak van transitieopgaven. Burgers weten immers waar de schoen wringt. The Niteshop organiseert dit zogeheten ‘fringe kapitaal’ door duurzame samenwerkingen te verwezenlijken tussen instituten en een nieuwe generatie stedelingen die hun stad dagelijks transformeren.

De film Vox Pop gaat over het ouder worden in de superdiverse stad. Welke rol spelen senioren uit migrantengemeenschappen in opvoeding en kennisoverdracht? Deze en andere vragen én antwoorden komen aan bod in gesprekken en straatinterviews.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube