Scape Agency

Scape Agency maakt Ecolve, een bioreceptief alternatief voor beton. Ecolve bestaat uit gerecyclede materialen uit de traditionele betonindustrie die worden samengebonden met een innovatieve binder die de aangroei van CO2-absorberende mossen stimuleert. Zo transformeert de gebouwde omgeving van grijs naar groen en actief bijdragen aan de opname van vervuiling, terwijl haar ecologische waarde, waterretentie en microklimaat worden verbeterd.

Type Project
Project
Scape Agency

Onderdeel van het TNO Fieldlab emissieloos bouwen.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube