Redesigning Psychiatry

“Wat me enorm heeft verrast is dat ontwerpers in staat blijken om toekomstige menselijke interacties te ontwerpen”, zegt psychiater en filosoof Gerrit Glas, die als wetenschappelijk adviseur betrokken is bij Redesigning Psychiatry.

Type Project
Onderdeel van Embassy of Health
Project
Redesigning Psychiatry
Onderdeel van Embassy of Health

In dit innovatienetwerk ontwikkelen ontwerpers, filosofen, experts en ervaringsdeskundigen samen met een aantal innovatieve organisaties een gewenst toekomstbeeld voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in 2030. “Samen bedenken we hoe de interactie tussen hulpzoekenden en hulpverleners er in de toekomst uit zou moeten zien. Ontwerpers helpen niet alleen die stip op de horizon te zetten, maar kunnen ook de weg ernaartoe ontwerpen.”

Redesigning Psychiatry, een initiatief van Reframing Studio samen met anderen, wil de transitie naar een betrouwbaar, toegankelijk en flexibel netwerk voor geestelijke gezondheidszorg aanjagen. Uitgangspunt daarbij is dat de mens en de omgeving met elkaar verweven zijn en dat psychisch welzijn zowel door sociale, culturele en economische omstandigheden als door onze biologie en psychologie wordt bepaald. De basisgedachte van Redesigning Psychiatry is dat psychische problemen daarom in essentie interactieproblemen zijn. Het zijn de complexe interacties binnen mensen, tussen mensen en tussen mensen en hun omgeving die ervoor zorgen dat mensen vastlopen.

Die nieuwe kijk op psychische problemen vraagt om nieuwe vormen van ondersteuning, nieuwe omgevingen, nieuwe taal, nieuwe technologie en nieuwe dwarsverbanden met andere sectoren. Binnen Redesigning Psychiatry is de rol van de ontwerpers om die nieuwe benadering te verbeelden en zo concreet te maken hoe de GGZ in 2030 eruit zou kunnen zien.

Gerrit Glas: “In Redesigning Psychiatry ontwerpen clinici, filosofen en ontwerpers samen een nieuwe aanpak van de GGZ in Nederland.”

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube