Precious Burden

Gevoel voor leven met een mentale beperking

Type Project
Project
Precious Burden

Het hebben van een mentale beperking is zwaar en het is erg moeilijk ermee om te gaan in je dagelijkse leven zonder steun en medeleven van de mensen om je heen. Hoe makkelijk of juist moeilijk het leven met een mentale beperking is, hangt dan ook voor een groot deel af van het begrip en de acties van anderen.

Nog te vaak worden mensen met een mentale beperking niet goed begrepen in onze maatschappij. Door kennis en inzichten te delen, wil Asefeh Tayebani, zelf een ontwerper met autisme, zoveel mogelijk positief bijdragen en mensen die te maken hebben met beperkingen helpen.

Met haar objecten biedt Tayebani een kijkje in het leven met autisme. Ze is ervan overtuigd dat dit werk haarzelf, en wellicht ook anderen met een mentale beperking, in staat zal stellen om te voelen dat ze ertoe doen. Om te zien dat hun beperking geen ‘hokje’ is waarin ze zich moeten verstoppen.

Over

Het werk van Asefeh Tayebani (1987) gaat vaak over zware, moeilijk te bespreken onderwerpen. Ze ontleedt deze kwesties op subtiele wijze en benadert ze met kritische, tactiele gevoeligheid. Tayebani beschouwt sieraden enerzijds als esthetische objecten, anderzijds als (uit)dragers van boodschappen. De rode draad door haar werk is de focus op het delen van persoonlijke ervaringen en het communiceren van behoeften. Met haar objecten probeert Tayebani het onzichtbare zichtbaar te maken, en datgene te tonen wat nog te vaak onderbelicht blijft.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube