Op locatie printen

3D-printers zijn een snel en slim alternatief voor conventionele bouwmethodes. Printers werken sneller, zijn weinig arbeidsintensief bij gebruik en behoeven minder verschillende materialen en energie.

Type Project
Project
Op locatie printen

Door het gebruik van printers op de bouwlocatie zelf kan er flink bespaard worden op transport. Uitdaging is om met relatief snel hernieuwbare bouwmaterialen, zoals klei of calciumcarbonaat, te gaan printen.

De circulaire methodiek ‘op locatie printen’ is verwerkt in de het toilet. De specifieke materialen worden hier nader toegelicht.

icon-arrow-thin icon-close-super-thin