Omlab

Buildmatterial is lichtgewicht, sterk als gipsbeton, printbaar en zonder chemische toevoegingen. Hierdoor is het mogelijk om radicaal anders te ontwerpen en te bouwen. De voorlopige Life Cycle Analysis laat zien dat circulair 3D-printen veel lagere emissies oplevert dan vergelijkbare bouwproducten.

Type Project
Project
Omlab

Onderdeel van het TNO Fieldlab emissieloos bouwen.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube