Mes Less

Type Project
Onderdeel van Embassy of Safety
Project
Mes Less
Onderdeel van Embassy of Safety

Virtual reality tegen messengeweld. Amsterdam heeft een groot wapenprobleem. Daar doen onder andere gemeente, Openbaar Ministerie, politie en scholen al veel aan. Denk aan detectiepoortjes op scholen, wapeninleveracties en het inzetten van ervaringsdeskundigen. Hier voegen we de VR game en lesprogramma Mes Less aan toe.

Mes Less is ontwikkeld voor en mét jongeren (10-14 jaar) ten behoeve van het voorkomen en verminderen van het dragen van steekwapens en van incidenten met steekwapens. Bij de ontwikkeling van Mes Less is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dit omdat jongeren met LVB extra kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van crimineel gedrag.

Met Mes Less willen we jongeren bewust maken van de risico’s en gevolgen die het dragen en gebruiken van een mes kunnen hebben. Jongeren ervaren in virtual reality (VR) een uitdagende, maar voor hen herkenbare situatie. Hierin kunnen ze uit een aantal strategieën kiezen, waaronder een strategie waarbij ze een mes bij zich dragen. Uit onderzoek blijkt dat simulaties een goede manier zijn om jongeren te laten praten en na te laten denken over maatschappelijke kwesties, zoals messengeweld. Door middel van virtual reality kunnen sociale situaties nagemaakt worden, waarbij jongeren het gevoel hebben daadwerkelijk aanwezig te zijn in de situatie. Hierdoor kunnen ook ‘echt’ reacties opgeroepen worden en kunnen ze op een heel realistische manier de consequenties van bepaalde keuzes in die situaties ervaren. Dit helpt de jongeren om in elk geval twee keer na te denken als zij in een dergelijke situatie belanden. 

Vervolgens gaan ze met elkaar en de begeleiders in gesprek over messengeweld. Samen denken de jongeren na over hun eigen keuzes en bijbehorende gevolgen. Hierdoor worden ze zich bewust van de risico’s van het dragen van messen, denken ze na over alternatief gedrag en gaan ze na wie ze kunnen benaderen in een voor hen lastige situatie.

Mes Less is ontwikkeld door Garage2020 en Enliven in samenwerking met inhoudelijke experts en in opdracht van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), met behulp van BOTOC middelen vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De deelnemende ontwerpers zijn Garage2020 en Enliven

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube