Meer ruimte en afstand in Healthy Streets

De pandemie heeft ons dagelijks leven veranderd. Social distancing is een ingrijpende maatregel waar de hele wereld mee te maken heeft. Dat zorgt voor een andere behoefte omtrent vervoer en het gebruik van de openbare ruimte. Om fietsers en wandelaars meer ruimte te geven, zet de Amerikaanse stad Boston in op ‘gezonde straten’.

Type Project
Onderdeel van Embassy of Mobility
Project
Meer ruimte en afstand in Healthy Streets
Onderdeel van Embassy of Mobility

De nieuwe ‘gezonde straten’ moeten de veiligheid en gezondheid van inwoners waarborgen. Volgens de burgemeester moet er meer ruimte komen om afstand te houden in openbare ruimtes en het openbaar vervoer. De belangrijkste aanpassing is de aanleg en uitbreiding van fietspaden die belangrijke plekken in stad met elkaar verbinden. Nu worden de nieuwe fietspaden met zwarte lijnen aangegeven op de weg. In de toekomst wil de stad de tijdelijke fietspaden vervangen door permanente.

Healty Streets Boston
Healty Streets Boston

Ook worden sommige wegen of parkeerplaatsen afgezet met slagbomen of borden. Hierdoor is er meer ruimte voor bijvoorbeeld terrassen van restaurants, wachtrijen voor winkels en passanten. Stadbestuurders willen de wachtruimte bij bushaltes nog vergroten zodat ook daar beter afstand gehouden kan worden. 

Op 18 mei is de eerste van de vier fasen van het plan begonnen. Het eerste doel is om inwoners meer ruimte te geven tijdens de pandemie. De stadsbestuurders onderzoeken nu waar en hoe ze dat precies willen doen. Daarnaast kijken zij naar mogelijke toepassingen voor de lange termijn, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van fietspaden.

Bekijk hier in meer detail de plattegrond

icon-arrow-thin icon-close-super-thin