Meer fietsen in Milaan

1,4 miljoen inwoners en veel verkeer. Milaan is een drukke en dichtbevolkte stad. Covid-19 veranderde de altijd levendige metropool in een uitgestorven plek. In de regio Lombardije, waaronder Milaan, greep het virus snel om zich heen. De stad zat maandenlang op slot. Uiteraard met grote gevolgen voor inwoners en de economie.

Type Project
Onderdeel van Embassy of Mobility
Project
Meer fietsen in Milaan
Onderdeel van Embassy of Mobility

Naast de negatieve gevolgen heeft de lockdown ook iets positiefs teweeg gebracht. De verkeerscongestie (opstopping in het verkeer) nam tot wel 75 procent af. De uitlaatgassen maakten plaats voor schone en frisse lucht. Dat was een eyeopener voor de Milanese stadbestuurders. Zo veel verkeer in de stad is volgens hen geen optie meer. De komende jaren komt er meer ruimte voor fietsen en lopen.

Image by NOS, Reuters

De gemiddelde afstand van het woon-werkverkeer in Milaan is ongeveer vier kilometer. De fiets pakken is daarom voor veel mensen een handige oplossing. Inmiddels is er al 35 kilometer fietspad aangelegd in de stad. De komende maanden wordt er nog meer ruimte gemaakt voor fietsers en wandelaars.

Maar die extra ruimte moet natuurlijk ook gebruikt worden. Om mensen te motiveren daadwerkelijk te gaan fietsen, verstrekt de lokale overheid subsidie voor het aanschaffen van een e-bike. Dit is onderdeel van het economisch stimuleringsplan. Zestig procent van de aankoopprijs van een e-bike, tot een maximum van 500 euro, krijgen de inwoners terug van de overheid. De markt voor elektrische fietsen groeide de laatste jaren al erg hard, van ruim 56 duizend verkochte e-bikes in 2015 tot 195 duizend in 2019. Met deze nieuwe regeling neemt de vraag nog meer toe.

icon-arrow-thin icon-close-super-thin