Makers Collectief

van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Type Project
Onderdeel van Embassy of Safety
Project
Makers Collectief
Onderdeel van Embassy of Safety

Druk? Deadlines, waan van de dag en hardnekkige complexe vraagstukken die zich maar niet lijken op te lossen?  Zo druk dat je eigenlijk geen ruimte hebt om te denken in andere oplossingsmogelijkheden en echt dingen te maken. Herkenbaar?

Het Makers Collectief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid  (JenV) maakt nieuwe en creatieve oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van JenV. Het Makers Collectief gelooft in ruimte om te denken en te maken. Pas dan komen de oplossingen die echt het verschil maken.

Makers Collectief, say what?

Het Makers Collectief is een initiatief van Makers verspreid over verschillende onderdelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en daaraan verbonden uitvoeringsorganisaties. Van Dienst Justitiële Inrichtingen tot politie, en van reclassering tot het Openbaar Ministerie. Dit zijn creatieve denkers tot enthousiaste doeners, van gezonde sceptici tot pragmatische grensverleggers en van beleid tot uitvoering.

Wat doen we dan?

We creëren ruimte om te denken. Letterlijk en figuurlijk. We doorgronden complexe vraagstukken en onderzoeken nieuwe oplossingsrichtingen. Hoe? Door in te zoomen op de kern van het probleem, de context en met het volledige vizier op de eindgebruiker.

Doen we dit helemaal alleen?

Nee, natuurlijk niet. Als Makers Collectief werken we nauw samen met Embassy of Safety.

De Embassy of Safety heeft de ambitie de samenleving veiliger te maken door het inzetten van ontwerpers. De grote veiligheidsopgaven van deze tijd, zoals online criminaliteit, ondermijning en polarisatie, vragen daar om.

Denk mee

Het Makers Collectief is volop in ontwikkeling en zoekt gedreven makers die met ons willen meedenken om onze aanpak te optimaliseren. Of je nu binnen JenV werkt of niet, we zijn benieuwd naar jouw ideeën hierover. Werk je bij het bedrijfsleven, kennisinstelling of universiteit of ben je gewoon een betrokken burger en heb je een perspectief dat wij moéten horen? Ga de dialoog met ons aan in de Makersspace van de Embassy of Safety!

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube