Losmaakbaarheid

Materialen verdienen meer dan één bestemming. Grote bouwonderdelen zijn echter vaak verlijmd of verbonden. Dit maakt het lastig om ze opnieuw in te zetten of te verwisselen.

Type Project
Project
Losmaakbaarheid

Losmaakbaarheid is een essentiële voorwaarde voor hoogwaardig hergebruik. De sleutel voor flexibel monteren en demonteren, kan het beste in het materiaal zelf gezocht worden. Minder verschillende combinaties van materialen maakt hergebruik en upcycling makkelijker.

De circulaire methodiek ‘losmaakbaarheid’ is verwerkt in de losstaande woonkamer en het houten skelet van het basishuis. De specifieke materialen worden hier nader toegelicht.

icon-arrow-thin icon-close-super-thin