Knoop XL

Type Project
Project
Knoop XL

Knoop XL is het gebied rondom centraal station Eindhoven. Op dit moment wonen hier zo’n tweehonderd mensen. De komende jaren zal dit groeien naar 15.000 mensen. Knoop XL moet een plek worden om te wonen, werken, ontmoeten en te verblijven. Een enorme opgave. Hoe pak je dat aan?
 
Traditioneel ontwikkelden we een gebied vanuit verschillende silo’s: mobiliteit, wonen, werken, groen. Dat zorgde voor optimaal denken vanuit mobiliteit. Het resultaat? Leefbaarheid en groen kwamen sneller onder druk te staan.

Dat doen we niet meer. Een doorbraak, want het ontwikkelen van een gebied gaat nu in samenhang met de domeinen verstedelijking, groen en mobiliteit. Zo weten we wat de impact van een beslissing in bijvoorbeeld verstedelijking is voor de domeinen groen en mobiliteit. De samenhang en de consequenties van keuzes wordt zo beter inzichtelijk. Een hele stap voorwaarts, toch?
 
Maar maken we nu niet weer dezelfde fout die we decennialang al maken? Stellen we het systeem en efficiency niet weer centraal? Integrale stedelijke planning als vertrekpunt? De Embassy of Urban Mobility denkt dat het anders kan, en anders moet. Wat als we bij het ontwerp van de mobiliteitsopgave vertrekken vanuit geluk? 

Als we geluk als startpunt hanteren bij het ontwerpen van Knoop XL, hoe zou mobiliteit er dan uitzien?

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube