INdirect ONzichtbaar WATER

‘Direct water’ is het water dat iedereen dagelijks in en rondom het huis verbruikt, zoals bij het douchen, wassen en doorspoelen van het toilet. Dit water wordt gewonnen in Nederland en het verbruik is zichtbaar en meetbaar. ‘Indirect water’ daarentegen is als het ware onzichtbaar. Je verbruikt het als consument van producten waarvoor gedurende de productiecyclus water nodig is. Dat zijn producten die meestal van buiten Nederland komen. Voor de productie van 1 kilo chocolade is bijvoorbeeld ruim 17.000 liter water nodig. De gemiddelde Nederlander heeft een forse water-footprint en verbruikt bijna twee keer zoveel water als de gemiddelde wereldburger.

Met de installatie INdirect ONzichtbaar WATER wil de Waterschool het waterbewustzijn vergroten, vooral als het gaat om ons indirecte watergebruik.

Tijdens Dutch Design Week geven de makers van de installatie, Studio Corvers en Carla Herrewijnen, meerdere workshops bij de Embassy of Water. Deelnemers kunnen hun persoonlijke watervoetafdruk meten, analyseren uit welk type water die afdruk is opgebouwd en met de makers in gesprek gaan over de verschillende handelingsperspectieven.

Meer over INdirect ONzichtbaar WATER

Type Project
Onderdeel van Embassy of Water
Project
INdirect ONzichtbaar WATER
Onderdeel van Embassy of Water
chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube