Hergebruik materialen

Een groot deel van alle gemaakte producten eindigt als afval. In Nederland verbranden we jaarlijks 65 procent van alle textiel.

Type Project
Project
Hergebruik materialen

Door het verdienmodel en distributiesysteem van de textielindustrie te koppelen aan de bouwsector, kunnen we de 135 miljoen kilo textiel die we nu verbranden, omvormen tot bouwmateriaal. Hedendaagse pioniers en ontwerpers spelen hierbij een essentiële rol. Zij komen met concrete ideeën voor het slim verwerken van weggegooide producten. 

De circulaire methodiek ‘hergebruik materialen’ is verwerkt in de kleine slaapkamer van het basishuis. De specifieke materialen worden hier nader toegelicht.

icon-arrow-thin icon-close-super-thin