GWL (Gezondheid / Water / Licht)

“Het is 2034 en tegenwoordig regelen we zorg en gezondheid heel anders dan tien jaar geleden”, zegt Ephrem, woonomgevingwerker bij de Community Health Hub Trudo/MMC in de VitaalGezond-wijk.

Type Project
Onderdeel van Embassy of Health
Project
GWL (Gezondheid / Water / Licht)
Onderdeel van Embassy of Health

“Het moest wel veranderen. Nu heeft elke bewoner in de wijk een gezondheidsverzekering en een VitaalGezond-wijkcontract. In deze community leef je gemiddeld tien jaar langer in goede gezondheid. Er wordt bijgehouden of je nog binnen de marges van je contract zit. Zo niet, dan heb je kans de community te moeten verlaten. Wie zich extra inzet voor gezondheid in de wijk, dus ook voor die van anderen, ontvangt korting op de GWL-rekening. Bij de Community Health Hub helpen we je graag met gezondheidsadvies op maat, ondersteund door medische expertise op afstand.”

Deze prikkelende blik in de toekomst is ontwikkeld door Studio Marleen van Bergeijk & Studio SociaalCentraal in opdracht van woningcorporatie Trudo en het Máxima MC in Veldhoven/Eindhoven. Als exploratie van hun toekomstige rol in de wijk. Sinds 2020 verkennen deze organisaties in Expeditie VitaalGezond de mogelijkheden om medische kennis te koppelen aan de expertise en de infrastructuur van de corporatie. Via onderzoek en speculatieve gedachtenexperimenten als hierboven willen zij op innovatieve wijze bijdragen aan de vitaliteit en gezondheid van de inwoners van de Brainport regio.

Ephrem Davids: “In de VitaalGezond-wijk leven bewoners in een omgeving waarbij gezondheid het uitgangspunt, de norm en een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. We zorgen met elkaar dat je gezondheid optimaal is door middel van sensoren in huis en via sociale systemen in de wijk.”

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube