Een chronisch gezonde Van Deysselbuurt

Jongerencoach Imad Aoulad Taher kent de leefwereld van de jongeren in de Van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West. “Tien jaar geleden was ik een van hen. Ik spreek de taal van de straat. Voor deze groep is al jaren niets gedaan.” Nu wel. Met sport als middel coacht Imad buurtjongeren in bredere zin op hun levenspad, door hen uiteenlopende taken in de buurt te geven.

Type Project
Onderdeel van Embassy of Health
Project
Een chronisch gezonde Van Deysselbuurt
Onderdeel van Embassy of Health

De jongeren die binnen lopen op zijn kantoor aan de Van Deysselstraat hebben vertrouwen in Imad en zijn team en weten hem steeds beter te vinden. Toen door Covid-19 veel formele zorg moeilijker bereikbaar bleek, werd nog duidelijker hoe belangrijk die informele zorgomgeving rondom de Van Deysselstraat ondernemers is voor buurtbewoners. Meer dan voorheen kwamen zij met hun zorgvragen naar de buurtondernemers die heel uiteenlopende doelgroepen weten te bereiken.

In samenwerking met zorgorganisatie Humanitas DMH werkt het ontwerpers netwerk Cascoland aan het faciliteren en zichtbaar maken van die informele zorgomgeving en nodigt de formele zorg uit gebruik te maken van de informele netwerken. Binnen Imad’s informele zorgomgeving is nu ook de formele zorg welkom. Zorgorganisatie Puur Zuid wacht niet langer totdat jongeren bij hen aankloppen voor schuldhulpverlening maar bezoekt ze in Imad’s vertrouwde omgeving. Zo worden jongeren veel directer geholpen bij hun hulpvragen.

De informele zorgverleners zijn de schakels binnen een chronisch gezonde Van Deysselbuurt.

Imad Aoulad Taher: “De jongeren in deze buurt hebben kwaliteiten en talenten die ze kunnen inzetten voor de buurt. Zo maken we ze tot rolmodellen voor anderen.”

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube