Droogte in de Delta

Door Studio Marco Vermeulen

De Nederlandse delta is aan het verdrogen. Studio Marco Vermeulen presenteert een zoetwaterstrategie in de vorm van twee grote panelen. Het zijn dwarsdoorsnedes van Nederland. De ene doorsnede is de huidige situatie en de tweede biedt oplossingen voor droogte, in samenhang met andere uitdagingen zoals de energietransitie, voedselproductie en verstedelijking.

Type Project
Onderdeel van Embassy of Water
Project
Droogte in de Delta
Onderdeel van Embassy of Water

De Nederlandse delta is aan het verdrogen. We hebben met het oog op waterveiligheid jarenlang overtollig water zo snel mogelijk afgevoerd naar zee. Door klimaatverandering hebben we nu te maken met toenemende hitte en droogte. Ons watersysteem is nog niet ingericht op deze nieuwe situatie. Nóg niet, zeggen de makers van Studio Marco Vermeulen.

Zij presenteren bij de Embassy of Water een zoetwaterstrategie in de vorm van twee grote panelen. Het zijn dwarsdoorsnedes van Nederland. De ene doorsnede is de huidige situatie en de tweede biedt oplossingen voor droogte, in samenhang met andere uitdagingen zoals de energietransitie, voedselproductie en verstedelijking. In het ontwerpend onderzoek speelt de sponswerking van de bodem een cruciale rol. Het herstellen van de bodem heeft niet alleen een positief effect op het waterbufferend vermogen, maar ook op de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van het landschap. 

Dit werk van Studio Marco Vermeulen was gemaakt in opdracht van en te zien bij te zien bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2020.

Meer over Studio Marco Vermeulen

Video over het werk Droogte in de Delta

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube