Design anthropology in the context of social issues

Werken aan een inclusieve samenleving met participatieve kunst en design.

Type Project
Project
Design anthropology in the context of social issues

De installatie ‘Design Anthropology in the context of social issues’ nodigt enerzijds beleidsmakers uit om kennis te maken met design antropologie als een nieuwe benadering voor inclusieve burgerparticipatie. Anderzijds biedt de installatie nieuwe inzichten en tools aan ontwerpers en kunstenaars die op een participatieve wijze willen creëren.

Design antropologie is een snel ontwikkelende academische en ontwerpgerichte benadering waarin elementen uit antropologie en ontwerp worden gecombineerd. Bureau Ruimtekoers beschouwt design antropologie als benadering voor participatief ontwerp en social design waarmee inwoners, beleidsmakers en kunstenaars bij maatschappelijke vraagstukken, en toekomstig beleid, worden betrokken. En gebruikt Design antropologie als een artistiek kader voor participatieve kunstprojecten.

Dat resulteert onder meer in langdurige betrokkenheid van bewoners die eerder niet werden bereikt door beleidsmakers. Een ander resultaat zijn de nieuwe samenwerkingen waarmee kunstenaars, inwoners en beleidsmakers met frisse perspectieven bijdragen aan verbetering van de leefomgeving. 

In de installatie deelt Bureau Ruimtekoers een vijfstappenproces gebaseerd op de principes van Design antropologie. Design antropoloog Tina Lenz begeleidt op 26 oktober een workshop met als centrale vraag: hoe leg je de verbinding met een gemeenschap die je nog niet kent? 

Over Bureau Ruimtekoers

Bureau Ruimtekoers is een bureau voor participatief ontwerp en gemeenschapskunst in Arnhem. Ontwerper Yosser Dekker (1987) werkt met een team van ontwerpers, antropologen en creatief producenten samen met inwoners, kunstenaars en beleidsmakers aan collectieve oplossingsrichtingen voor maatschappelijke vraagstukken. 

Foto: Valerie Spanjers, Bureau Ruimtekoers 

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube