City Liveability by Redesign – CLEAR & Street Experiment Tool – SET

Type Project
Project
City Liveability by Redesign – CLEAR & Street Experiment Tool – SET

Wat is het waargenomen probleem?

Stadsstraten worden vaak gedomineerd door gemotoriseerd verkeer en deze overheersing sluit het gebruik ervan uit door niet-gemotoriseerd verkeer, maar ook en vooral door vitale functies in de openbare ruimte (bijvoorbeeld spelen, gezelligheid, ontspannen). Straatexperimenten zijn tijdelijke interventies waarin de huidige straatindelingen kunnen worden uitgedaagd, en mogelijkheden en barrières van een transitie naar een meer divers en inclusief gebruik van stadsstraten moeten actief worden verkend.

Wat is het voorstel?

Het vergroten van de waarde van stedelijke ruimten voor de kwaliteit van leven van mensen door het hervormen van stedelijke mobiliteit door de lancering van real-life transitie-experimenten in stedelijke straten door middel van kleine, tastbare ingrepen, in combinatie met alternatieve mobiliteitsconcepten.

Wat is het beoogde effect van het voorstel?

Het beoogde effect van CLEAR is (1) het uitvoeren van straatexperimenten die van invloed kunnen zijn op mobiliteit en openbare ruimte in de deelnemende steden (Milaan, München, Amsterdam), en (2) het verspreiden van de geleerde lessen buiten de CLEAR-steden (bijv. City Club steden). Het beoogde effect van SET is het ontwikkelen van een experttool met een inventarisatie van contextgevoelige stedenbouwkundige scenario’s en effectieve processen van burger- en stakeholderparticipatie. Door de tool te verspreiden, zal het bijdragen aan de uitbreiding van het project via de proefsteden naar grotere straten en het opschalen van het project naar andere steden.

EIT Urban Mobility is een Europees initiatief dat de positieve verandering op mobiliteit bespoedigt om stedelijke ruimten leefbaarder te maken door alle belangrijke belanghebbenden in het veld samen te brengen. Gedragsverandering stimuleren waar steden en burgers baat bij hebben. Samen de mobiliteitsuitdagingen in onze steden oplossen!

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube