Building synergistic collaborations

Type Project
Onderdeel van Embassy of Safety
Project
Building synergistic collaborations
Onderdeel van Embassy of Safety

In de Nederlandse veiligheidssector spelen grote, complexe vraagstukken zoals ondermijning, georganiseerde criminaliteit en toenemende (online) radicalisering en polarisatie, waarvoor nieuwe manieren van kijken, denken en handelen nodig zijn om deze aan te pakken. Steeds vaker werken publieke veiligheidsorganisatie daarom samen met makers die hun ontwerpkracht inzetten om te komen tot nieuwe perspectieven. Deze samenwerking tussen publieke veiligheidsorganisaties en creatieve professionals is beloftevol, maar vaak ook lastig en kwetsbaar.

Op het grensvlak tussen disciplines ontstaan interessante en creatieve ideeën, maar inherent ook spanningen. Want waar de één werkt vanuit kaders, richtlijnen en protocollen, werkt de ander vanuit serendipiteit, associatie en ambiguïteit. Het kan veel opleveren als opdrachtgever en opdrachtnemer meer in partnerschap samenwerken, zodat ze blootgesteld worden aan elkaars ideeën, aanpakken en werkwijzen. Maar hoe ontwikkel je een langdurigere, continue vorm van samenwerken in een systeemcontext van inkopen en aanbesteden, en van efficiëntie en resultaatgerichtheid?

Daarnaast zijn er vele verschillende grenzen in een project waarover heen gewerkt moet worden: tussen verschillende disciplines of rollen in een team, tussen het vraagstuk en de organisatie, of tussen binnen- en buitenwereld. Hierbij is het dus nodig om gelijktijdig op verschillende vlakken bezig te zijn in plaats van sequentieel van ontwerp naar implementatie te gaan. Maar hoe weet je wanneer de spanning wel opgezocht moet worden, en wanneer juist niet? En hoe verkoop je een proces waarin een groot deel van de tijd gaat naar leren in plaats van concrete oplossingen? 

In dit onderzoek proberen we een eerste aanzet te doen voor het ontwikkelen van werkwijzen die synergetische samenwerkingen ondersteunen. Het vereist grenswerk Om meer synergie tussen veiligheidsprofessionals en creatieve professionals te ontwikkelen, en daarmee meer impact op het vraagstuk en de organisatie te realiseren. Hiervoor ontwikkelen we enerzijds een model met zestien bouwstenen voor duurzame samenwerking, en anderzijds creatieve methoden om het gesprek over deze samenwerking aan te gaan. 

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met een KIEM GoCI subsidie, een initiatief van de topsector Creatieve Industrie/CLICKNL en Regieorgaan SIA.

De deelnemende ontwerpers zijn Systemic Design Lab, TU Delft i.s.m. Afdeling / Buitengewone Zaken, Studio Goudswaard en TwynstraGudde

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube