Biobased materialen o.b.v. voeding

We verspillen een derde van al het geproduceerde voedsel. De ‘reststromen’ van weggegooid eten hebben op dit moment geen volwaardige herbestemming.

Type Project
Project
Biobased materialen o.b.v. voeding

Een nieuwe generatie designers laat echter de enorme potentie zien van deze voedselresten door ze om te zetten in hoogwaardige bouwmaterialen. Als we de samenwerking tussen de voedsel- en bouwsector versterken, kan dit op grote schaal in de praktijk worden gebracht.

De biobased materialen op basis van voeding zijn verwerkt in de keuken. De specifieke materialen worden hier nader toegelicht.

icon-arrow-thin icon-close-super-thin