All Cops Are

Type Project
Onderdeel van Embassy of Safety
Project
All Cops Are
Onderdeel van Embassy of Safety

Wat zie je als je naar een ander mens kijkt? Wat valt meteen op? Wat is moeilijk of niet te zien? Hoe typeer je de persoon die tegenover je staat en hoe kom je tot dit oordeel? In All Cops Are laat een groep politieagenten zich profileren door willekeurige voorbijgangers op straat. Afgaand op uiterlijk, lichaamshouding, oogopslag, huidskleur, sekse, kleding of mimiek geven verschillende burgers een profielschets van de politieagent die voor hen staat. Door elke agent zowel in burger als in uniform aan het experiment te onderwerpen, krijgen we een oordeel in stereo: een reflectie op de mens én op de agent.

All Cops Are is ontwikkeld in het kader van het programma Social Design Politie in samenwerking met Lotte Asma, jeugdagent in Hengelo. Het project onderzoekt het mechanisme van stereotypering en de verhouding tussen politie en burger. De titel van het werk hint naar een uiting die symbool staat voor de bestaande polarisatie en verharding in de maatschappij. All Cops Are verwijst naar het Engelse acroniem ACAB dat staat voor All Cops Are Bastards, een politieke slogan die vooral bekend is onder krakers, anarchisten, activisten, hooligans en natuurlijk de politie zelf. De slogan is sinds de jaren ‘80 bekend geraakt als anti-politie en anti-establishment leuze.

De deelnemende ontwerper is Atelier Yuri Veerman i.s.m. Politie

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube