AI-bert’s Fresh Place

Door Nonhuman Nonsense.

Type Project
Onderdeel van Embassy of Food
Project
AI-bert’s Fresh Place
Onderdeel van Embassy of Food

De supermarkt is een plek waar geschiedenis en machtsstructuren aanwezig zijn, zij het verborgen achter de glimlach van commercie en reclame. Kolonialisme, grondstoffenwinning, industriële landbouw, klimaatverandering en ineenstorting van het ecosysteem zijn er allemaal. Maar tegelijkertijd ook onze behoefte aan overleving, cultuur, voorouders en onze verbinding. 

De ecologische crisis brengt fundamentele ethische kwesties naar voren: als er meer moet zijn voor niet-mensen (leefomgeving/grondstoffen/autoriteit), betekent dit dat er dan minder moet zijn voor mensen? Zal de zoektocht naar meer ons ooit het gevoel geven dat we genoeg hebben? Waar ligt de grens tussen verlangen en behoefte?

 Welkom bij AI-bert’s Fresh Place, een supermarkt gerund door een kunstmatige intelligentie, gevuld met “Gepersonaliseerde oplossingen voor het leven op een beschadigde planeet!”. Kan AI ons helpen andere keuzes te maken nu ecosystemen en waardeketens ineenstorten?

AI-bert is ontstaan uit GPT-3, een enorm taalmodel dat is getraind door het hele internet.

Ga zitten en praat met hem! Wat ervaar je in je leven? Waarover maak je je zorgen? AI-bert put vervolgens uit zijn enorme kennis van de geschiedenis en de onderlinge verwevenheid van de wereld en onderzoekt hoe deze persoonlijke kwesties in verband kunnen worden gebracht met wereldwijde sociale en ecologische onrechtvaardigheden die zichover lange perioden hebben opgebouwd.

Op basis van dit gesprek gebruikt AI-bert vervolgens zijn kunstmatige creativiteit om een nieuwe gepersonaliseerde oplossing te bedenken: “Goed voor jou – Goed voor de planeet!”.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube