Adaptief als water

Wat levert het op als maatschappelijke opgaven door een ander frame worden bekeken?

Type Project
Onderdeel van Embassy of Health
Project
Adaptief als water
Onderdeel van Embassy of Health
“We praten niet alleen met zorgprofessionals, maar ook met jongeren, ouderen, ontwerpers en het bedrijfsleven.”
— Marieke Rietbergen, Design Innovation Group

Als je de zorg door een totaal andere bril bekijkt, levert dat dan ook nieuwe inzichten op voor verandering en innovatie? Design Innovation Group (DIG) begon de knelpunten in de ouderenzorg stapsgewijs te ‘reframen’ met verschillende groepen en uiteenlopende invalshoeken, en gebruikten daarbij een verrassende analogie. Door het stelsel en de cultuur rondom (ouderen)zorg te vergelijken met iets totaal anders – hoe we omgaan met water – bleken de mensen aan tafel los te komen van vastgelopen denkbeelden. Water is vloeibaar, het stroomt, het verandert voortdurend; en men is bereid zich daaraan aan te passen. Door met het frame van water naar de zorg te kijken, verandert het denken en ontstaan openingen voor nieuwe oplossingen.

Vanuit het frame van water, deed ook Inge Kruit onderzoek naar watermanagement en de mogelijkheden om de analogie van het watermanagement op ons zorgsysteem toe te passen. Kruit is jurist gezondheidsrecht bij d’Ruit en student Crossover Creativity aan de HKU. In september 2019 startte ze met een denkmodel om de zorg te ‘ont-regelen’ en weer als water te laten stromen. Het Nederlandse watermanagement gebruikt ze hierbij als uitgangspunt. Samen met experts uit de watersector, de zorg- en designsector, heeft ze een eerste prototype van een nieuw zorgsysteem ontwikkeld.

Ontwerp: Design Innovation Group
In samenwerking met: ActiZ
Meer informatie: Praat vandaag over morgen en ActiZ Denkkamer

icon-arrow-thin icon-close-super-thin