i
Aanmelden

U dient zich te registreren voor dit evenement.

Registreer

Van Low naar High Res

Op woensdag 23 oktober vindt de slotbijeenkomst plaats van GO! RES – een reeks landelijke bijeenkomsten over de ruimtelijke impact van de energietransitie. Op dit moment worden in 30 regio’s afspraken gemaakt waarmee overheden, waterschappen en marktpartijen de doelen uit het klimaatakkoord moeten behalen. Voor de ruimtelijke consequenties van al die afspraken lijkt nu nog maar beperkt aandacht te zijn.

Type event Talk
Datum & tijd

23 Oct 2019 - 13:00 - 18:00

Locatie Natlab
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
Event
Van Low naar High Res

GO! RES is een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool, omdat wij ons zorgen maken over de ruimtelijke kwaliteit van onze toekomstige leefomgeving. De combinatie van ‘Governance’ en ‘Ontwerp’ is daarom wat ons betreft cruciaal om binnen de Regionale Energie Strategieën tot goede integrale afwegingskaders te komen. De kansen en knelpunten die uit eerdere bijeenkomsten naar voren zijn gekomen zijn samengebracht in een magazine en het pleidooi ‘Van Low naar High RES!’ Deze worden tijdens de slotbijeenkomst gepresenteerd en gekoppeld aan het nationale klimaat- en energiebeleid.

De energietransitie kunnen we maar één keer doen. Dat kan goed of slecht. We zijn ervan overtuigd dat deze transitie alleen kans van slagen heeft als de ruimtelijke toekomst van ons land integraal wordt doordacht in nauwe samenwerking met de ontwerpende vakwereld op basis van visie en regie vanuit verschillende betrokken overheden.

Locaties

Natlab
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven

Plan je route