Organised Crime Labs: Een bittere pil

De kennis over criminaliteitsfenomenen wordt doorgaans via een top-down methode vergaard: bestaande kennis verzamelen en analyseren. Een bottom-up benadering kan, zeker bij nieuwe en complexe fenomenen, een interessante aanvulling bieden voor de aanpak.

Type event Talk
Datum & tijd

24 Oct 2019 - 13:00 - 14:00

Locatie Ketelhuisplein
5617 AE Eindhoven
Onderdeel van Embassy of Safety
Event
Organised Crime Labs: Een bittere pil
Onderdeel van Embassy of Safety

Bottom-up wil zeggen dat een criminali- teitsfenomeen vanuit een andere invalshoek wordt belicht, bijvoorbeeld door zelf een (virtuele) criminele organisatie op te richten. Dat houdt in dat relevante kennisdragers uit zowel de publieke als private sector bijeen worden gebracht. Afhankelijk van het fenomeen kan dat een combinatie zijn van personen afkomstig uit de strafrechtketen, het bedrijfsleven, de journalistiek, de wetenschap en de overheid.

Gezamenlijk wordt uitgedacht op welke wijze een crimineel netwerk succesvol is in de betreffende misdaadvorm. Op basis daarvan wordt inzicht verkregen in de vitale en dus zwakke schakels van een criminaliteitsvorm. De casus die in de lezing wordt belicht is die van de illegale medicijnhandel.

Locaties

Ketelhuisplein
5617 AE Eindhoven

Plan je route

icon-arrow-thin icon-close-super-thin