Expositie Embassy of Safety

De Embassy of Safety is een plek waar we gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor veiligheidsvraagstukken. Dit jaar richten we ons op ondermijnende criminaliteit. De Embassy of Safety wordt mede mogelijk gemaakt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aanjaagteam Ondermijning, de Politie, Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland en Dutch Design Foundation.

Type event Expo
Datum & tijd

19 - 27 Oct 2019 - 11:00 - 18:00

Locatie Ketelhuisplein
5617 AE Eindhoven
Onderdeel van Embassy of Safety
Event
Expositie Embassy of Safety
Onderdeel van Embassy of Safety

Burgemeester meets ontwerper

Vijf burgemeesters deelden voor Burgemeester meets Designer hun ‘zorgen’: urgente vragen op het gebied van veiligheid waarvoor binnen de gemeente geen pasklare oplossingen bestaan. Maar wat als je de vraag vanuit het perspectief van een ontwerper benadert? En wat als de ontwerper de kans krijgt mee te kijken met een Burgemeester? Klik op onderstaande projecten om meer te weten te komen.

Theo Weterings (burgemeester Tilburg) en Lucas Zoutendijk (Studio 1:1)

Animal Task Force

Hoe kunnen we de sociale veiligheid in de wijken vergroten?

Paul Depla (burgemeester Breda) en Laura Ferriere & Eléonore Dürr (This is BOUW)

De alternatieve weg

Hoe doorbreken we de verleiding van de criminele carrière voor jongeren?

Jan Boelhouwer (burgemeester Gilze-Rije) en ontwerper Daan Wubben

Klokkenluiders van Gilze en Rijen 

Hoe maken we signalen van ondermijning zichtbaar?

Charlie Aptroot (Burgemeester Zoetermeer) en Marieke Rietbergen en Anne Vaandrager (Design Innovation Group)

Omslag van de nacht

Wanneer je tot diep in de nacht uitgaat, vindt er vaak een omslag plaats qua sfeer. Kunnen we voortijdig ingrijpen?

Jan Hamming (burgemeester Zaanstad) en Neele Kistemaker (Muzus)

Over het randje van de regels

Hoe kunnen we voorkomen dat een ‘Registratie niet ingezetene’ misbruikt wordt voor het faciliteren van woonfraude en arbeidsuitbuiting?

XTC, daar zit een luchtje aan!

Met deze slogan vraagt het OM iedereen mee te helpen om XTC-labs en dumpingen van XTC-afval te bestrijden. Hoe? Door signalen die wijzen op labs of dumpingen te melden bij de politie op 0800-6070 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Een van de belangrijkste signalen van XTC-productie is de chemische geur ervan. Onder het motto “eens geroken, wordt later herkend” is daarom een van de kenmerkende geuren van XTC-productie gebotteld als het parfum: Xtacy. Als u deze geur ruikt op een onlogische plek, meldt het dan op bovenstaande nummers! Want: XTC, daar zit een luchtje aan.

From the police with love

De Nederlandse politie kenmerkt zich door een paar unieke kwaliteiten: ze is geworteld in de samenleving en heeft ook contact met de burger ‘in vredestijd’. En met de toename van complexe ondermijnende criminaliteit wordt dit steeds belangrijker. De snel veranderende maatschappij vraagt juist om dit ‘andere’ gedrag van de politie: niet alleen systemisch samenwerken maar ook vanuit empathie, aansluitend bij de belevingswereld van de burger. Onder de noemer Social Design Politie maakten politieagenten en social designers het samen nieuw gedrag en/of relaties mogelijk. Experimenteren en van elkaar leren met als uiteindelijke doel: een betekenisvolle verandering realiseren in het systeem rond een maatschappelijk vraagstuk. Klik op onderstaande projecten om meer te weten te komen.

Transparante Assistent - Social designer Sander Veenhof en digitaal wijkagent Dirk-Jan Grootenboer

Met zijn social posts toont ‘digitaal wijkagent’ Dirk-Jan Grootenboer (hij werkt ook offline) hoe hij als mens en als politieagent naar de wereld kijkt. Zo hoopt hij het contact tussen burger en politie te versterken en te verdiepen. Soms stuit hij op de grenzen van social media. Is het beeld dat hij schetst niet te oppervlakkig? Moet hij als #twittercop niet nog wat meer op z’n smartphone bezig zijn?

Deze app voor een augmented reality-bril helpt hem de juiste inhoud op het juiste moment te posten. De app biedt heldere flowcharts, transparante suggesties en tips.

Onzichtbare verhalen - Wijkagent Ingrid Beemsterboer, Wijkagent Anne-Mieke Does, social designer Floor Ziegler, Straatmuzikant Simon.

Wijkagenten Ingrid en Anne-Mieke zien veel jongeren die grote last hebben van de druk om te moeten presteren. Ouders, school en vrienden vragen vaak te veel van hen. Social designer Floor leerde hen Stadsluisteraar te worden. Door de stad in te gaan en gewoon als mensen belangstelling voor elkaar te hebben, hoorden ze de onzichtbare verhalen van de stad. Een heel simpele en tegelijk heel lastige strategie; agenten en jongeren waren dit niet van elkaar gewend. Ingrid en Anne-Mieke pleiten ervoor dat meer wijkagenten Stadsluisteraar worden, en hen te koppelen aan het netwerk van ‘Stadsmakers’.

Agent bijt hond & andere onverwachte manieren van contact - Agent Wilco Berenschot & Social designer Manon van Hoeckel

Wijkagenten en bewoners zijn het er over eens: het vergroten van (het gevoel van) veiligheid in de buurt moet je met elkaar doen. Maar hoe leg je contact met de ander? En hoe inventariseer je de kansen van de wijk en haar bewoners? Manon en Wilco legden een collectie aan van onverwachte manieren voor wijkagenten om in contact te komen met bewoners. Het boek ‘Agent bijt hond’ laat zien welke kansen verschillende ontmoetingen bieden. Helpt u hen mee deze collectie uit te breiden?

De Goedkeuring - Agent William Nijland en social designer Anne-Deborah Bakker

Goedkeuringen in plaats van bekeuringen. Politieagenten in Nijmegen schreven ze uit als ze burgers op heterdaad betrapten op goed gedrag. Bijvoorbeeld als die een melding deden. Altijd met een toelichting. “Goed voor de vertrouwensrelatie en mensen zien dat het effect heeft”, bijvoorbeeld. Een omslag van bekeuring naar goedkeuring nodigt agenten en burgers uit zich te laten verrassen door positief alledaags gedrag. Het doel van dit initiatief is ook om een collectie van goed gedrag, als tegenhanger van het wetboek, aan te leggen. Wat vinden we prijzenswaardig en waarom? Hoe signaleren we goed gedrag? Wat zou een passende beloning hiervoor zijn? En wat doe je als mensen recidiveren?

Beleidsvandalisme - Wijkagent Luuk Rooijakkers en social designer Laila Meliani

De waarde van het werk dat welzijnswerkers doen laat zich lastig vertalen naar resultaten en oplossingen. Maar beleidsmakers vragen daar wel om. Dat merkt wijkagent Luuk als hij de professionals in het buurthuis van de Eindhovense wijk Vaartbroek betrokken en deskundig hun werk ziet doen. Luuk pleit er daarom voor om welzijnswerkers ruim baan te geven om wijkbewoners te begeleiden die op of zelfs buiten de rand van de samenleving balanceren. Ook al vragen veel alleenstaande moeders en jongeren zelf niet om hulp. Als hen dit soort ondersteuning wordt afgenomen, zou Luuk dat beleidsvandalisme vinden.

De Bijsluiter - Agent Joost-Jelmer Kasper en social designer Lucy van Dorst

Contact ‘in vredestijd’ tussen burger en politie is een belangrijk medicijn voor een veilige samenleving, vindt wijkagent Joost-Jelmer. Helaas zijn er burgers die vergeten worden. Als de politie wél een keer aan hun deur staat, zijn ze soms dagen van slag, merkt hij. Je zou als agent van burgers zelf willen horen wanneer en hoe de politie het beste met ze om kan gaan. Daarom ontwikkelde hij met social designer Lucy de bijsluiter. Joost-Jelmer: “Het liefst zou ik van iedereen in mijn wijk een bijsluiter ontvangen. Dan kan ik echt van betekenis zijn.”

ADO (Alternatieve Doeltreffende Oplossing) - Wijkagent Sureyya Acar met social designers Joris Jansen en Sascha Landshoff van Studio Ultra Ultra 

Is er een probleem in een wijk? Dan komen wijkagenten samen met betrokkenen (buurtbewoners, woningbouw, ondernemers en gemeente bijvoorbeeld) vaak tot een goede oplossing. Meestal kan de wijkagent daarbij helpen. Maar als de oplossing vergt dat de agent zich bezighoudt met zaken die niet tot zijn reguliere takenpakket horen, houdt het op. Terwijl het idee op de lange termijn soms juist politiecapaciteit bespaart. Daarvoor is de ADO bedacht. De Alternatieve Doeltreffende Oplossing is een nieuwe bevoegdheid van de wijkagent. Die stelt de wijkagent in staat tijd te besteden aan het oplossen van een probleem en daarbij andere acties uit te voeren dan gebruikelijk.

Wij slikken het niet meer - Politiemedewerkers Gregory Smit, Kirsten Hehemann, Teun-Pieter de Snoo en Sofie Leenen

Er is steeds meer weerstand onder politieagenten om criminaliteit rond drugsproductie en -handel op te lossen, terwijl het gebruik van diezelfde drugs volkomen geaccepteerd is. Dat standpunt dragen ze uit via publieksacties. Daarbij confronteren ze het Nederlandse (uitgaans)publiek met de eigen rol in de drugsketen. Dit is een voorbeeld van deze confrontaties: via een Virtual Reality-bril bent u getuige van een plaats delict, een drugslab. En dan wordt u voor de keus gesteld: kop in het zand steken of…de confrontatie met de waarheid aangaan?

Bijtende Bende - Trimbos-instituut in samenwerking met Behavorial Designers en Tinqwise

Als je je bewust bent van de schade die drugsproductie aan het milieu toebrengt, doet dit dan iets met de keus om drugs te gebruiken? Om hier antwoord op te krijgen ontwikkelde het Trimbos in samenwerking met natuurbeschermers en ontwerpers een ‘Immersive Room’ genaamd ‘Bijtende Bende’. In een virtuele 3D-omgeving ervaar je de impact van drugsafval op het milieu. Een interactief spel laat je links leggen tussen gedumpte drugsvaten en het bestellen van een pilletje. Na afloop wordt gemeten in hoeverre de ervaring de bewustwording, houding en sociale norm van de bezoeker heeft beïnvloed.

Heilige Boontjes - Politieagent Marco den Dunnen en jongerenwerker Rodney van den Hengel

Politieagent Marco en jongerenwerker Rodney bedachten dat re-integratie anders, duurzaam en vooral leuker zou kunnen. Met koffie. Onder de naam ‘Heilige Boontjes’ openden ze in Rotterdam in 2015 een koffiewinkel, gevolgd door een grand café. Hier werken jongeren die vanwege hun criminele verleden moeilijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, als barista, koffiebrander of in de keuken. Binnen Heilige Boontjes worden straatwaarden en normen omgebogen zodat ze op een nuttige en wenselijke manier aansluiten op de maatschappelijke norm. Heilige Boontjes heeft in haar bestaan 52 jongeren duurzaam gere-integreerd waarvan vijftien een vaste baan hebben in het bedrijf.

Waargebeurde verhalen - Politiemedewerkers Bianca Heuser, Joren Polhuijs, Marcel Schra, Roel Konings, Yvonne Huizing, Nienke Westen 

Samen werken aan waarde- en betekenisvol contact tussen burgers en politiemensen

Ontroerend mooie ontmoetingen tussen politie en burger, ze zijn talloos. En het vertellen waard, vindt een team van politieagenten. Samen met de bezoekers werken ze aan een collectie. Dat is in zichzelf al een bijzondere, nieuwe vorm van interactie tussen burgers en politiemensen. Bovendien leert het hen wat bezoekers als betekenisvolle interactie beschouwen. Wie weet waar de verzameling in de toekomst tot uitgroeit? Een boek? Een museum? Een collectief geheugen van de relatie tussen de politie en het Nederlandse volk? Voor nu staan ze op een gebruiksvoorwerp dat de politiepraktijk typeert: de koffiebekertjes waaruit je koffie drinkt als je samen praat.

HEDONE - Politieman Marco den Dunnen, mode experts Chris Grit en Niem Tewarie, ondernemer Jip Pulles en brand activism bureau Friends for Brands.

In streetfashion dealen in plaats van drugs. Een idee dat ontstond bij politieman Marco den Dunnen. Met HEDONE biedt hij jongeren die de verkoop van drugs als enige kans zien op inkomen en succes een alternatief product. Eén waar op geen enkele manier bloed aan kleeft, en met een marketingstrategie waar ze goed bekend mee zijn: die van de drugsverkoop op straat. HEDONE is uitgegroeid tot een serieus kledingmerk. Deze sociale onderneming wordt gelanceerd tijdens de Dutch Design Week. Daarna wordt HEDONE verder uitgebouwd om jongeren met een verhoogd risico om in de drugscriminaliteit te komen, werk als streetfashion dealer, producent, ontwerper en uiteindelijk ondernemer te bieden.

What if safety matters?

Gedurende de hele Dutch Design Week werken drie partijen aan een zelfgekozen vraagstuk op het gebied van veiligheid en ondermijning. Een vraagstuk dat ook op landelijk niveau speelt. Ze doen dat samen met een ontwerpstudio. Die helpt ze met andere ogen naar het probleem te kijken. Live, in een transparant laboratorium, zodat ze ook de hulp van passanten kunnen inschakelen. Klik op de onderstaande projecten om meer te weten te komen.

Gemeente Haarlem i.s.m. Extra Practice - “Aan- en verkoopfraude, dat overkomt mij niet."

Het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit is groot. Het aantal delicten op het gebied van cybercrime bedroeg 19 per 100 inwoners (Veiligheidsmonitor 2017). Hacken komt het meest voor, gevolgd door koop- en verkoopfraude, cyberpesten en ten slotte identiteitsfraude. Toch hoor je: “Dit gebeurt mij niet”. Maar alleen al in Haarlem overkomt het jaarlijks naar schatting 1.500 mensen. Schade: €300.000 per jaar. Een effectieve aanpak is er nauwelijks. Het is onvoldoende technisch voor de cybercrimeteams en te complex voor de lokale politie. Vanuit gemeenten is er vaak onvoldoende capaciteit. Gemeente Haarlem wil haar inwoners wijzen op fraude via webwinkels, marktplaats en social media.

De oproep aan de ontwerpers: Hoe kunnen wij oplichting voorkomen? Hoe maken wij onze inwoners weerbaar?

RIEC Limburg i.s.m. Afdeling Buitengewone Zaken - Mensenhandel Zuid Limburg uit!

Mensenhandel, in het bijzonder seksuele uitbuiting, speelt zich af in een schimmige wereld. Omdat een deel van de sekswerkers in de illegaliteit werkt en omdat klanten anoniem willen blijven. De illegaliteit brengt met zich mee dat er netwerken en criminele organisaties bestaan die op grove wijze en met gebruik van geweld vrouwen gedwongen in de prostitutie tewerkstellen. Een slachtoffer van mensenhandel ziet mede daardoor heel weinig perspectief om zich te melden en hulp te zoeken.Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg wil tot effectievere interventies rondom gedrag van klant en slachtoffer komen.

De oproep aan de ontwerpers: Hoe veranderen we de beeldvorming en het gedrag ten aanzien van sekswerkers grondig, zodat we het mensenhandelaren een stuk lastiger maken om mensen uit te buiten?

Gemeente Maastricht i.s.m. We are Social Rebels - Datagedreven detectie van ondermijning

Criminelen hebben meestal vastgoed nodig om hun criminele ondermijnende activiteiten te ontplooien en hun crimineel geld te benutten. Deze ondermijnende activiteiten hebben een grote negatieve impact op de veiligheidsbeleving van inwoners van de stad. Buurten raken verloederd en kwetsbare personen worden door criminelen misbruikt en meegesleurd in criminele activiteiten. Gemeente Maastricht vermoedt dat crimineel misbruik ontdekt kan worden door goed naar vastgoed te kijken en data slim met elkaar te verbinden.

De oproep aan de ontwerpers: Hoe kunnen we, onafhankelijk van de meldingsbereidheid van professionals en inwoners, informatie en kennis genereren ten behoeve van data gedreven detectie van ondermijning?

Exit through the Gift Shop

Zoals elke expositie sluit ook deze Embassy of Safety af met een museumwinkel met mooie gebruiksvoorwerpen. De producten hier zijn niet zomaar te koop. Ze zijn de vertolker van een nieuwe relatie. Ze zijn een uitweg uit de criminaliteit of ze bieden handelingsmogelijkheden om samen te werken aan een veiligere toekomst. U komt hier dus niet weg met het passief kopen van een consumptieproduct. U wordt verzocht mee te doen, te onderzoeken, te proberen en te durven om het nog even niet te weten. Wat fijn dat u meedoet!

Locaties

Ketelhuisplein
5617 AE Eindhoven

Plan je route