i
Aanmelden

U dient zich te registreren voor dit evenement.

Registreer

Embassy of Water Theme Conference

De Embassy of Water heeft een toekomst voor ogen. Een toekomst waarin we ervoor zorgen dat water gezond en levendig blijft. Een toekomst waarin we water herstellen tot de oorspronkelijke bron van leven, om veilig te gebruiken en van te genieten. In die toekomst gaan we bewust en zuinig om met water, zijn we zelf verantwoordelijk voor ons afvalwater en zijn we onderdeel van een circulaire, duurzame waterketen. Die toekomst is nu.

Type event Conference
Datum & tijd

23 Oct 2019 - 09:00 - 11:30

Locatie Arena Graduation Show, Campina
Kanaaldijk-Zuid
5613 LE Eindhoven
Onderdeel van Embassy of Water
Event
Embassy of Water Theme Conference
Onderdeel van Embassy of Water

De Embassy of Water is een broedplaats, een creatieve waterhub waar ontwerpers samen met overheid en waterprofessionals werken aan toepasbare oplossingen rondom bewust watergebruik, lokale natuurlijke zuivering, klimaatbestendig bouwen, terugwinnen van grondstoffen en het creëren van een robuust, veerkrachtig systeem. Ontwerpers geven de inspiratie en handvatten om de omslag te maken van idee naar product, van geest naar materie, van ideaal naar realiteit. Zo bereiken we samen een duurzame, watervriendelijke samenleving.

De acht ontwerpers die de afgelopen zes weken met de partners van de Embassy of Water hebben samengewerkt aan specifieke watervraagstukken, nemen u tijdens de conferentie mee in hun toekomstvisie. We nodigen u uit om mee te helpen aan het verder schetsen en invulling te geven aan de doelstellingen van The Embassy of Water.

Erik de Ridder

Watergraaf voor Waterschap de Dommel en Bestuurlijk Ambassadeur voor de Schone Maaswaterketen, zet zich in voor een duurzame, gezonde en schone leefomgeving. “Om in te kunnen spelen op veranderingen in het klimaat en in wet en regelgeving en natuurlijk technologische ontwikkelingen is innovatie essentieel. Zonder innovatie geen vooruitgang.”

Rik Thijs

Wethouder gemeente Eindhoven met portefeuille klimaat & energie, openbare ruimte & groen, maakt zich sterk voor een groene en gezonde stad. “Eindhoven is een stad van doeners. Niet alleen maar praten, maar ook echt uitvoeren. De veranderingen moeten zichtbaar zijn.”

Michèle Vlug

Directeur provincie Noord-Brabant voor energietransitie, klimaatadaptatie, natuur, water, milieu en omgevingsdiensten. “De tijd dat overheden bepalen en zeggen hoe het moet is voorbij. Wanneer we willen dat er oplossingen komen die bewoners ook daadwerkelijk zelf willen oppakken en uitvoeren, dan is het nodig om samen te ontwerpen.”

Renate Rijken

Hoofd Bestuurszaken Brabant Water: “Drinkwater is voor iedereen, maar dat kan niet zonder schone bron. We zijn hier met z’n allen verantwoordelijk voor. Alleen door samenwerking en bewustwording kunnen we de bodem als een natuurlijke bescherming van grondwater blijvend gebruiken.”

Elisabeth Boersma

Stadsontwikkelaar bij BPDi: “Voor mij ligt de focus op betekenisvolle gebiedsontwikkeling waarin de maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, circulair bouwen, sociale inclusie, energietransitie en mobiliteit worden geborgd.”

Arnoud Bladergroen

Is adviseur op het gebied van Design Thinking. Hij coacht en begeleidt teams, om tot gezamenlijk en gedragen resultaat te komen. Hij is een ervaren workshop facilitator en gelooft in werken vanuit creativiteit, bewustzijn en zingeving.

Conny van Rooij

Is gespecialiseerd in het verbinden van mensen in dienst van verandering. Zij gelooft in de grenzeloze potentie van het delen van kennis, en weet op een speelse en organische manier het groepsproces te ondersteunen, ten behoeve van gezonde en duurzame (bedrijfs-) ecosystemen.

Vraag
We dagen u van tevoren uit om even uit uw professionele rol te stappen en in de rol van gebruiker na te denken over een toekomstig water-scenario. Wat betekent water voor u persoonlijk? Neem die gedachte mee naar de conferentie in drie eenvoudige woorden.

Het programma
9.00 Ontvangst en registratie
9.30 – 11.30 Embassy of Water Theme Conference (Facilitators: Arnoud Bladergroen en Conny van Rooij)
11.30 – 13.00 Netwerklunch
13.00 – 15.00 Thematour: Bezoek aan de Embassy of Water en daaraan gerelateerde DDW deelnemers

De Embassy of Water wordt mede mogelijk gemaakt door Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Eindhoven, vanderPolloffice, Brabant Water, Schone Maaswaterketen, BPD en Dutch Design Foundation

Locaties

Arena Graduation Show, Campina
Kanaaldijk-Zuid
5613 LE Eindhoven

Plan je route