Expositie Embassy of Water

De Embassy of Water laat op Dutch Design Week 2019 zien hoe waardevol water is en hoe we meer waardering kunnen krijgen voor kraanwater, regenwater, rivieren en kanalen. Bekijk hier alle ontwerpers die te zien zijn in de Embassy of Water.

Type event Expo
Datum & tijd

19 - 27 Oct 2019 - Hele dag

Locatie Het Lab, Campina
Kanaaldijk-Zuid
5613 LE Eindhoven
Onderdeel van Embassy of Water
Event
Expositie Embassy of Water
Onderdeel van Embassy of Water

Bezoekers worden geprikkeld om na te denken over hun eigen watergebruik en geïnspireerd om anders naar water te kijken. Zo bereiken we samen een duurzame, watervriendelijke samenleving.

Klik op de onderstaande ontwerpers om meer te weten te komen over de ontwerpen.

Lotte de Raadt - De identiteit van ons drinkwater

Het drinkwater in Nederland wordt gewonnen uit verschillende bronnen. Daarom is elke druppel water die uit de kraan komt uniek. Keramist Lotte de Raadt werkt samen met Brabant Water aan een drinkwaterpaspoort voor de verschillende bronnen die Brabant rijk is. Zo wil zij met haar ontwerp bewustzijn rond watergebruik verhogen. Het drinkwaterpaspoort geeft de gebruiker inzicht in de rol van de natuur en het proces van bron tot kraan, en geeft ons drinkwater een duidelijke identiteit.

Hugo Schuitemaker - Vertrouwde Bron

De Maas is een belangrijke bron van leven én van drinkwater, waar gebruikers vol vertrouwen van genieten. Na gebruik wordt dit drinkwater via het riool ook weer Maaswater. Hugo Schuitemaker laat samen met de Schone Maaswaterketen zien dat we zelf een belangrijke bron van de Maas zijn. Om onbezorgd van het water te genieten, moeten we elkaar als bron vertrouwen.

De samenstelling en herkomst van drinkwater uit de maas is veranderlijk. Hierdoor is het veel werk om de hoge kwaliteit hiervan te behouden. Bewoners die via het riool op de Maas zijn aangesloten, kunnen door het gelijktijdig doorspoelen van een speciale marker, hun inzet voor een schonere maas laten blijken en daarmee bijdragen aan het in kaart brengen van de herkomst van ons drinkwater.

Wouter Corvers - 2050: Kies wat je gebruikt

Nederlanders gebruiken 120 liter schoon drinkwater per dag voor huishoudelijk gebruik. We wassen ermee en spoelen het toilet door met kraanwater. Slechts 5% van het water gebruiken we voor drinken en koken. Beseffen we hoeveel water we dagelijks gebruiken? In samenwerking met de provincie Brabant, ontwikkelde Wouter Corvers een interactieve installatie om te ontdekken of de Nederlander openstaat voor alternatieve waterbronnen zoals regenwater of lokaal (binnenshuis) gezuiverd water.

Atelier Axel - Waterspiegel

The Embassy of Water ligt aan het Eindhovens Kanaal op het voormalig Campina terrein. Omdat Campina jarenlang schoon koelwater loosde, is het kanaalwater heel helder en bevat verschillende soorten waterplanten en vissoorten. Maar wat merk je daar als omwonende van? Hoe kan een stad zich verbinden met lokaal oppervlaktewater? Atelier Axel werkt samen met de provincie Brabant om de immer veranderende waterkwaliteit aan de kade zichtbaar te maken.

Diamant Slimme Regenton

Door de klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor. Het riool kan hoosbuien niet afvoeren. De slimme regenton ontworpen en ontwikkeld door Studio Bas Sala draagt op een slimme manier bij aan de oplossing voor deze overlast. Het regenwater wordt naar de diamant geleid en komt zo niet in het riool. Het water wordt in de slimme regenton gebufferd. Het ingebouwde smart systeem kijkt via internet naar de weersvoorspelling. Indien een hoosbui in aantocht is laat het systeem het water zelfstandig los en creëert zo buffercapaciteit voor de komende regenbui. 

Studio Bas Sala - DIY Regenwaterproject

Klimaatverandering zorgt voor langere perioden van droogte en meer en zwaardere buien. Deze hoosbuien zorgen voor overbelasting van het riool met wateroverlast tot gevolg. Studio Bas Sala onderzoekt in samenwerking met de gemeente Eindhoven de mogelijkheden om regenwater niet via het riool af te voeren maar te gebruiken voor bewatering van de tuin . Zo wordt het riool ontlast en het water nuttig gebruikt. De doe-het-zelf-ontwerpen zijn simpel, je kan ze zelf maken en plaatsen in je tuin.

Nienke Hoogvliet - Coalition

Actieve kool heeft een zuiverende werking. Het kan zowel ons lichaam, als onze omgeving, als water zuiveren van (gif)stoffen. Nienke Hoogvliet werkt samen met Waterschap De Dommel en ontwerpt een nieuw (reinigings) ritueel, waarin je jezelf en je omgeving zuivert met actieve kool. Hierdoor wordt het afvalwater dat wegspoelt ook direct gezuiverd. Je zorgt beter voor je lichaam en draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Anthroponix - Woeste grond

Anthroponix presenteert een circulaire toekomst visie waarin de nieuwe bewoners
van de voormalige Campinafabriek co-producent worden van hun eigen groene omgeving.

De oorspronkelijke woeste grond, wat een vrije vertaling van Campina – Kempisch landschap is, kan op een nieuwe manier terugkomen in het gebied door de toekomstige bewoners als grondstoffenproducent in te zetten waardoor een compleet en vitaal ecosysteem ontstaat.

Teresa van Dongen - Tubey

Van oudsher zijn Nederlandse steden ingericht op het zo snel mogelijk afvoeren van overtollig grond- en regenwater. Door klimaatverandering kunnen we echter, naast frequente wateroverlast, ook langere periodes van droogte verwachten. Daarom wordt het steeds noodzakelijker dat we hemelwater niet afvoeren, maar lokaal en efficiënt leren te gebruiken. Met haar ontwerp Tubey, onderzoekt van Dongen samen met Waterschap De Dommel, of we dit “nieuwe denken” op een speelse manier bij stadsbewoners kunnen introduceren. Met Tubey vang je water op dat anders via de regenpijp in het riool verdwijnt. Tubey kan besteld worden als montagepakket, en is, gebruik makend van een verwijderd stuk regenpijp, makkelijk zelf te assembleren.

Garrett Benisch - Sum Waste

Sum Waste wil de maatschappelijke opvatting over afval veranderen door functionele producten uit afvalwater te maken. Het resultaat van deze verkenning is een pen en inkt gemaakt van materialen afkomstig van ‘biosolids’, of verteerd rioolwater. Als gebruikers met deze pen aantekeningen op hun handen schrijven, de pen achter hun oor steken of op hun pen kauwen, realiseren ze zich dat zelfs ons eigen afval helemaal geen afval is.

Anniek Vetter & Sylvia Debit - P-Bank

De P-bank is een openbaar toilet, dat er naar streeft de fosfor (P) cyclus te sluiten. Bij de P-Bank kun je een waardevolle P-donatie doen. Tijdens het doneren leert men over de aanstaande fosfor schaarste en over de oplossing: het sluiten van sanitair systemen zodat we P terug kunnen winnen.

Dit jaar ontving de P-Bank financiering van de DBU. Hiermee is de eerste P-bank gebouwd en voor 6 maanden getest tijdens het 100-jarig bestaan van Bauhaus, in Weimar, Duitsland.

Space&Matter - SchoonSchip; a new form of LIVING

SchoonSchip is een drijvende wijk. Het gaat uit van de principes van een ‘sharing society’ en heeft als doel volledig circulair te zijn. Het project bevordert gemeenschapszin en sluit kringlopen. Het is een zelfvoorzienende wijk en krijgt daardoor controle en verantwoordelijkheid terug over lokale bronnen van energie, water en voedsel. Het wordt de meest innovatieve en duurzame wijk van Amsterdam, bestaande uit 30 woonboten waarop 49 huishoudens zullen wonen.

Kim Hemmes i.s.m. Jochem Esser, Valentina Marino en Boris Acket - There’s something in the water

Kim Hemmes brengt verschillende kunstenaars bij elkaar voor een water-experience. ‘There’s something in the water’ benadrukt onze relatie met water. Het element water is overal en daarmee een fundamenteel onderdeel van ons leven. De experience die deze groep kunstenaars biedt, onthult onze persoonlijke impact op deze transformerende substantie; van geluid, tot beweging, tot gewoon aanwezig zijn.

Jochem Esser- Kymatic

In Kymatic visualiseert water geluid. Water resoneert op frequenties van geluid. Water, ruimte én licht laten binnen dit systeem de grens tussen object en ruimte verdwijnen. Water staat altijd in relatie tot zijn omgeving. Het toont ons hoe onze mechanische kijk op objecten en subjecten een antropomorfe kijk op de wereld is. Binnen deze visie creëren we een strikt onderscheid tussen object en ruimte. Water kan beide zijn.

Valentina Marino – An Anthropology of Water

‘An Anthropology of Water’ is een bevroren watermoment, gevangen in een transparante tegel. Deze vorm komt in beweging door licht en geluid. Dit creëert een ecosysteem waarin water, licht en geluid met elkaar communiceren in een dialoog van beweging. ‘An Anthropology of Water’ herinnert ons aan onze diepe, organische relatie met deze natuurlijke materie.

De Groene Water Wand - Hoe hou jij droge voeten?

De Groene Water Wand is een regenwaterschutting die waterberging, groen en erfafscheiding met elkaar combineert. De Groene Water Wand is een idee van Ingrid Langenhoff en Dorine Epping, adviseurs op het gebied van klimaatadaptatie. De waterwand is gemaakt van gerecycled materiaal en kan bijna 2000 liter water opslaan. Dat is ongeveer 20 keer meer dan een gewone regenton. Zo help je mee aan een klimaatbestendige stad.

Hoveniers Soontiëns - De watervriendelijke tuin

Soontiëns Hoveniers creëren een voorbeeld van een watervriendelijke tuin bij de entree van de Embassy of Water. Als experts in het aanleggen van groene gevels en groene daken, laten ze tijdens de Dutch Design Week zien wat de mogelijkheden zijn voor jouw eigen tuin.

Semilla Sanitation Hubs - Circulaire toilet unit

Tijdens DDW wordt de openbare toiletgelegenheid op het Campinaterrein verzorgd door Semilla Sanitation Hubs, ontwikkeld door Peter Scheer. De Semilla-modules, vormen een gesloten afvalwaterzuiveringseenheid, die met behulp van geavanceerde ruimtetechnologie sanitair afvalwater om zetten in schoon water en meststoffen voor voedselproductie.

Studio 1:1 - Water voor stadsbomen

Dit boomrooster beschikt over nieuwe functies met het oog op twee grote maatschappelijke opgaven. Dat het rooster is gemaakt uit het maaisel van beeko- evers, dient de biobased circulaire economie. Het restmateriaal van Waterschap De Dommel krijgt zo namelijk een bestemming als grondstof. Het boomrooster houdt tevens regenwater tijdelijk vast, wat stedelijke klimaatadaptatie ten goede komt. Zo verdwijnt het water niet in het riool, maar komt het mondjesmaat vrij bij de wortels van de boom. Dit gaat piekbelasting tegen en levert in droge perioden een verbeterde grondkwaliteit en grondwaterbalans op.

Locaties

Het Lab, Campina
Kanaaldijk-Zuid
5613 LE Eindhoven

Plan je route

icon-arrow-thin icon-close-super-thin